Εγγυήσεις – Επιστροφές Προϊόντων

Ελαττωματικά Προϊόντα – Εγγυήσεις.

Η εταιρεία ΕΥΑΓ. ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ   EPSILON TELEDATA COMPANY δεν παρέχει εγγύηση των πωλούμενων προϊόντων. Όλα τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση από την Εταιρεία και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ETD.GR συνοδεύονται υποχρεωτικά από την εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος με βάση τον μοναδικό σειριακό αριθμό, ή την εγγύηση της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ και είναι ο τοπικός Διανομέας και Αντιπρόσωπος, ή της Εταιρείας που έχει Εισάγει στην Ελλάδα το προιόν, ή της επιχείρησης που εμφανίζεται ως κατασκευαστής («Προμηθευτής»), το, δε, διάστημα της εγγυήσεως και οι όροι ισχύος της εγγυήσεως είναι αυτοί που επίσης ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας ορίζει. Ο χρόνος της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης των νόμιμων παραστατικών από την εταιρεία μας προς τους εκάστοτε πελάτες μας και στα οποία αναγράφονται πάντα, τα serial number – service tag των προϊόντων.

Ο αγοραστής μπορεί να ενημερωθεί για τα διαστήματα των παρεχόμενων εγγυήσεων είτε στην επιμέρους σελίδα του κάθε προϊόντος στο σχετικό πίνακα εγγυήσεων, είτε τηλεφωνικά από εκπρόσωπο της εταιρείας μας, αναφέροντας μάρκα και μοντέλο προϊόντος.

Η εταιρεία μας EPSILON TELEDATA COMPANY, υποχρεούται να παραδώσει το προϊόν με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Δεν εκπληρώνει την κατά τα ανωτέρω υποχρέωσή της αν το προϊόν που παραδοθεί στον πελάτη δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση και ιδίως: 1. δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από την εταιρεία μας, 2. δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης και ιδιαίτερα για τη σύμφωνη με το σκοπό αυτόν ειδική χρήση, 3. δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως προϊόντα της ίδιας κατηγορίας με τα δικά μας προϊόντα, 4. δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που εσείς οι αγοραστές ευλόγως προσδοκάτε από προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις δημόσιες δηλώσεις ημών (των πωλητών), στο πλαίσιο ιδίως της σχετικής διαφήμισης ή της επισήμανσης. Πέραν των δικαιωμάτων υπαναχώρησης, όπως κατωτέρω αναλυτικώς περιγράφονται, ο πελάτης δικαιούται να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη (π.χ. αγαθά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ή εξατομικευμένα ή ειδικές ή ατομικές παραγγελίες)».

ONOMA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
DELL DELL 80044149518 / 210 8129810 / 210 8129855
HP HP 80111225547 / 2109696416
LENOVO LENOVO 211 1984507 (Idea) / 210 4800499 (Think)
ASUS ASUS 8008484322 / 2111985051 /email: support@asus.gr
TESCOM TESCOM 210 9590910 / link: https://tescom-ups.gr/support/rma
KONICA MINOLTA KONICA MINOLTA 210 9919200 / 210 9930090 / email: info@etd.gr
YEALINK YEALINK 210 9919200 / 210 9930090 / email: info@etd.gr
GRANDSTREAM GRANDSTREAM 210 9919200 / 210 9930090 / email: info@etd.gr
BERONET BERONET 210 9919200 / 210 9930090 / email: info@etd.gr
YEASTAR YEASTAR 210 9919200 / 210 9930090 / email: info@etd.gr
MSI PREMIUM TECH 212 1041332 / email: support@premiumtech.gr
AOC AOC 211 2343080 / email: greece@aoc-service.com
VIEWSONIC CPI 210 4804500
KYOCERA KCR 213 099 3941 / email: support@kcrprinting.gr
LEXMARK INFOLEX 210 6722230
SAMSUNG SAMSUNG 801117267864 / 210 6897691
XEROX XEROX 210 6029500
ACER ACER 8015002000 /email: support_greece@acer-euro.com
MICROSOFT MICROSOFT 210 5197500
LG LG 80111200900
PHILIPS PHILIPS 80031221223 / 2102409150
HUAWEI HUAWEI 2111988000
BENQ CPI 210 4805800
OPTOMA CPI 210 4805800
APC APC 8001162900
CYBERPOWER CYBERPOWER 210 2841084
LEGRAND LEGRAND 801 11 850 850 / email: info.technical@legrand.com.gr
FUJITSU FUJITSU 210 6863500
KODAK KODAK email: eamer_imsupport@kodakalaris.com
HITACHI HITACHI 210 6293155
TP-LINK TP-LINK 210 8022468
KYDOS KYDOS 210 6293100
DEVOLO DEVOLO 2221084387
D-LINK D-LINK 213 0020353
BITDEFENDER BITDEFENDER 215 5353030
ESET ESET 210 7759270
LOGITECH LOGITECH 2106774512
MOTOROLA MOTOROLA 2410 555777
PANDA   PANDA 211 1809080
RICOH RICOH 210 9692424 / 210 9692425
GIGASET GIGASET 210 6619010
ALCATEL ALCATEL 210 9919200 / 210 9930090 / email: info@etd.gr
HTEK HTEK 210 9919200 / 210 9930090 / email: info@etd.gr
SUPERVOICE SUPERVOICE 210 9919200 / 210 9930090 / email: info@etd.gr
SWISSVOICE SWISSVOICE 210 9919200 / 210 9930090 / email: info@etd.gr
WATCHGUARD DIGITAL SIMA 210 9919200 / 210 9930090 / email: info@etd.gr
TP-LINK NEFFOS TP-LINK NEFFOS 210 6148834
SYNOLOGY SYNOLOGY 210 9919200 / 210 9930090 / email: info@etd.gr
QNAP QNAP 210 9919200 / 210 9930090 / email: info@etd.gr
ANDA SEAT OKTABIT  211 88 88 880
RAZER ZEGETRON 210 6856000 / 211 1809600 / 213 0165510

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας, τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην Εταιρεία στην αρχική του κατάσταση, σφραγισμένο και αμεταχείριστο χωρίς να έχει παραβιαστεί η ταινία ασφαλείας. Στην περίπτωση που απαιτείτε αποστολή με μεταφορικά μέσα για την επιστροφή Ο Πελάτης επιβαρύνετε με τα έξοδα επιστροφής, σύμφωνα με την § 10 του άρθρου 4 Ν. 2251/1994.

Οδηγίες και προϋποθέσεις σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994:

α) Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση εγγράφως εντός 14 ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το προϊόν.

β) Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των προϊόντων / αγαθών ή του τελευταίου προϊόντος / αγαθού (για την περίπτωση παραγγελίας πολλών αγαθών με μία παραγγελία που παραδίδονται χωριστά) ή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου αγαθού (για την περίπτωση ενός αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια (σετ).

γ) Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία: Με συστημένη επιστολή προς τη «ΕΥΑΓ. ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ» που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αρ. 360 Τ.Κ. 17342 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@etd.gr

δ) Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη στη διεύθυνση: Λεωφόρος Βουλιαγμένης, αριθμός 360, Τ.Κ. 17342 Άγιος Δημήτριος Αττικής.

ε) Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να έχει απαραβίαστη την συσκευασία και την ταινία ασφαλείας, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται στην άριστη αρχική του κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.). Ταυτόχρονα, θα πρέπει να επιστρέφονται και τυχόντα επιπλέον δώρα που συνοδεύουν τα πωλούμενα προϊόντα.

στ) Για να γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

ζ) Ο Πελάτης πρέπει να εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σ’ αυτόν.

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη εταιρεία μας στα τηλέφωνα 2109919200.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

α) στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της ΕΥΑΓ. ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ   EPSILON TELEDATA COMPANY  και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

β) στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή.

γ) στις περιπτώσεις προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κλπ)

δ) στις περιπτώσεις προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί, π.χ. έχουν εξατομικευτεί με την καταχώρηση (registration) της συσκευής (smartphones)

ε) στις περιπτώσεις που τα προϊόντα είναι, σφραγισμένα ηχητικά έγγραφα ή σφραγισμένα έγγραφα βίντεο ή σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση και ειδικότερα: α) CD, β) DVD, γ) ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα, δ) ανοικτά αναλώσιμα (μελάνια, χαρτιά, CD, DVD κ.τ.λ.) ε) ανοικτά προγράμματα/software και παιχνίδια (games), στ) συνδέσεις internet και κινητής τηλεφωνίας, ζ) προϊόντα που περιέχουν σύνδεση internet η οποία έχει ενεργοποιηθεί, η) συσκευές κινητών τηλεφώνων με συμβόλαιο γενικώς, θ) συσκευές κινητών τηλεφώνων χωρίς συμβόλαιο εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους, ι) προϊόντα από το οποία λείπει το σειριακό νούμερο, ιβ) εκτυπωτές που έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν καταγραφεί στοιχεία στην μνήμη τους ή έχουν εγκατασταθεί (τρυπηθεί) τα μελάνια τους, ιγ) σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών όλων των μορφών και με βάση των νέων κανονισμών GDPR, ιδ) προϊόντα κατά παραγγελία του Πελάτη, ιε) λογισμικό που έχει ανοιχθεί και χρησιμοποιηθεί με βάση το ειδικό αριθμό ενεργοποίησης, κλπ.

στ) στις περιπτώσεις συμβάσεων υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ζ) στις περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχομένου πάνω σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί εμπρόθεσμα το προϊόν στη ΕΥΑΓ. ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ – EPSILON TELEDATA COMPANY, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από τη ΕΥΑΓ. ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ – EPSILON TELEDATA COMPANY με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του.

Τρόποι επιστροφής τιμήματος

α) Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει καταβάλει το τίμημα με αντικαταβολή, τότε η ΕΥΑΓ. ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ – EPSILON TELEDATA COMPANY θα καταβάλει το οφειλόμενο ποσό μέσω τραπεζικής κατάθεσης και μόνον για την αξία του προϊόντος.

β) Σε περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η εταιρεία, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια για την επιστροφή – αντιλογισμό της συναλλαγής, κατόπιν, δε, της ενημέρωσης της τράπεζας παύει κάθε ευθύνη της εταιρείας για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.

γ) Στην περίπτωση που ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή των χρημάτων σε αυτόν θα γίνεται από το κατάστημα της εταιρείας και μέσω μόνον τραπεζικής μεταφοράς σε λογαριασμό του Πελάτη.

δ) Στην περίπτωση που τα προϊόντα αγοράσθηκαν με καταναλωτικό δάνειο δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων λόγω της αδυναμίας ακύρωσης του καταναλωτικού δανείου, ο Πελάτης δικαιούται αποκλειστικά να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων.

Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η ΕΥΑΓ. ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ – EPSILON TELEDATA COMPANY να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής ή αποζημίωσης της αξίας του προϊόντος λόγω φθοράς ή βλάβης του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη καθώς επίσης και το πιθανό κόστος επαναποθήκευσης το οποίο θα αφαιρείται από όλες τις επιστροφές προς επιστροφή χρημάτων ή αξίες δώρων που συνόδευαν τα πωλούμενα προϊόντα και δεν επιστράφηκαν μαζί με αυτά. Η ΕΥΑΓ. ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ – EPSILON TELEDATA COMPANY σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής, είτε με φθορά ή βλάβη του προϊόντος).

Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός του νόμιμου χρόνου και να επιστρέψει το προϊόν και ενώπιον του φυσικού καταστήματος της ΕΥΑΓ. ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ – EPSILON TELEDATA COMPANY.

Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης θα αποζημιώνετε άτοκα από την ΕΥΑΓ. ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ – EPSILON TELEDATA COMPANY και μόνον έως την αξία αγοράς του προϊόντος και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, και ουδεμία άλλη απαίτηση μπορεί να ασκήσει ο πελάτης έναντι της Εταιρείας.

Ο πελάτης πριν από τη παραγγελία οφείλει να ενημερώνεται για τους όρους που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ETD.GR και κάθε παραγγελία του αυτομάτως είναι και αποδοχή των όρων.

Η Εταιρεία ΕΥΑΓ. ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ – EPSILON TELEDATA COMPANY, έχει πελατοκεντρικό χαρακτήρα και λειτουργεί καθημερινά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και πάντα κατόπιν συνεννόησης επιλύει κάθε πρόβλημα που τυχόν προκύπτει.