Τοίχοι προστασίας – Firewalls

Η Εταιρεία EPSILON TELEDATA έχει μεγάλη εμπειρία σε δικτυακές υποδομές με εγκατεστημένα firewall της Watchguard και διαθέτει έμπειρο και πιστοποιημένο προσωπικό για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής εξασφάλισης των εταιρικών δικτύων και την διασύνδεση μέσω VPN απομακρυσμένων τμημάτων.


Οι λύσεις μας & οι υπηρεσίες για εξασφάλιση των δικτυακών υποδομών

Σε ένα περιβάλλον δικτύωσης υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που εκθέτουν την ασφάλεια των δεδομένων. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων προέρχεται κυρίως από το διαδίκτυο. Μια ελλιπής ή χαλαρή πολιτική πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι πιθανόν να δημιουργήσει πολλές παραβιάσεις στην ασφάλεια του εσωτερικού δικτύου ή και μείωση της παραγωγικότητας. Για την αποφυγή και πρόληψη τέτοιων κινδύνων θα πρέπει να ορίζονται και να υιοθετούνται   διαδικασίες για την υλοποίηση πολιτικών πρόσβασης ώστε να εξαλείφονται στο μέγιστο αυτές οι εξωτερικές απειλές και να εξοικονομούνται πόροι για την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Επίσης πολλές φορές λόγω και του όγκου των υπολογιστών ενός εσωτερικού  δικτύου που συνδέονται στο διαδίκτυο με χωρίς ενεργή πολιτική πρόσβασης παρουσιάζονται πολλές φορές χαμηλές ταχύτητες διασύνδεσης προς το διαδίκτυο και αδυναμία σε αρκετές περιπτώσεις να μπορούν να ολοκληρωθούν οι εργασίες που απαιτούνται μέσω διαδικτύου, κοστίζοντας έτσι στις εταιρίες χρόνο και σαν συνέπεια χρήμα.

Οι έλεγχοι, οι εργασίες και ο καθορισμός πολιτικών πρόσβασης που γίνονται για την διασφάλιση τέτοιων δικτυακών υποδομών από τους διαχειριστές του δικτύου αφήνουν πολλές φορές κενά  τόσο στο χρόνο της εφαρμογής των ενημερώσεων στα λειτουργικά συστήματα όσο και απαιτούν μεγάλη και διαρκής ενασχόληση τους για το κλείσιμο των κενών ασφαλείας ενώ απαιτεί μια διαρκής ενημέρωση τους για τους νέους τύπους επιθέσεων και ιών που δημιουργούνται καθημερινά.

Έτσι επιτακτικά μπορεί με την χρήση ενός σύγχρονου τοίχους προστασίας (firewall) να καλυφθεί στο μέγιστο το δίκτυο και να εξαλειφθούν οι πιθανοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την χρήση του διαδικτύου.

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι με χρήση τέτοιων εργαλείων και εφαρμογών μπορεί να γίνονται  συλλογή πληροφοριών για την χρήση του διαδικτύου με σκοπό την στατιστική επεξεργασία τους για την βελτιστοποίηση των πόρων και την παρακολούθηση απειλών.

Η Εταιρεία EPSILON TELEDATA έχει πιστοποιημένο προσωπικό και την δυνατότητα να παρέχει λύσεις για την διασφάλιση των απειλών από και προς το διαδίκτυο με προϊόντα της εταιρίας Watchguard που έχει όλες τις απαιτούμενες διεθνώς πιστοποιήσεις. Η χρήση επώνυμων επαγγελματικών λύσεων ως τοίχου προστασίας για τις ανάγκες της εξασφάλισης των εξωτερικών απειλών είναι πολλαπλή γιατί μπορεί να εξασφαλίσει υποστήριξη  με εγγυημένη απόκριση, αντικατάσταση σε συγκεκριμένους χρόνους, και συγκεκριμένο performance ανάλογα με τις υπηρεσίες που ενσωματώνονται ενώ ταυτόχρονα προσφέρει και μειωμένο κόστος για τις υπηρεσίες που παρέχει (π.χ. οι συνδρομές για υπηρεσίες ελέγχου διαδικτύου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έχουν ανεβασμένο κόστος που πολλές φορές ξεπερνάει το κόστος αγοράς και συντήρησης ενός επώνυμου τοίχου προστασίας). Επίσης λόγω του ότι οι υπηρεσίες που απαιτούνται για την ασφάλεια του δικτύου μπορούν να αγοράζονται ξεχωριστά, αυτό προσφέρει ακόμα μια βελτίωση στην διαχείριση του κόστους λόγω της κάλυψης των αναγκών σύμφωνα με τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Αναλυτικά παρακάτω αναφέρονται οι υπηρεσίες που προσφέρονται με συνδρομή από το σύστημα Watchguard M370 σε ένα δίκτυο:

 • Watchguard Standard Support

Περιλαμβάνει υποστήριξη 24×7, updates της συσκευής, επέκταση εγγύησης και άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης την επόμενη εργάσιμη – NBD replacement. To Gold προσφέρει τα ίδια με εγγυημένη ωριαία απόκριση.

 

 • Watchguard Network Discovery

Ανιχνεύει όλες τις δικτυακές συσκευές για πλήρη έλεγχο του δικτύου. Τις απεικονίζει σε γραφικό περιβάλλον και ανιχνεύει όλες τις ανοιχτές θύρες και πρωτόκολλα.

 

 • Watchguard Web Blocker

Υπηρεσία για τον πλήρη έλεγχο της  χρήσης του Internet και αναλυτικά reporting. URL filtering της Websense, με 161 κατηγορίες. Δυνατότητα για time και volume quota ανά χρήστη.

 

 • Watchguard SpamBlocker

Υπηρεσία για προστασία έναντι Spam μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προστατεύει σε πραγματικό χρόνο περιλαμβάνεται και καραντίνα.

 

 • Watchguard Gateway Antivirus

Antivirus προστασία στην εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση.  Προστατεύει από ιούς, Trojans, worms, spyware & rogueware σε επίπεδο εφαρμογής. Ελέγχει την κίνηση σε όλα τα βασικά πρωτόκολλα.

 

 • Watchguard Intrusion Prevention System (IPS)

Λειτουργεί σε παραλληλία με τον έλεγχο περιεχομένου σε επίπεδο εφαρμογής και παρέχει προστασία σε πραγματικό χρόνο έναντι απειλών όπως spyware, SQL injections, cross-site scripting, & buffer overflows.

 

 • Watchguard Reputation Enabled Defense

Προσφέρει υπηρεσία  cloud-based URL reputation η οποία προστατεύει τους  χρήστες διαδικτύου από κακόβουλους δικτυακούς τόπους, ενώ παράλληλα βελτιώνει το overhead του web processing.

 

 • Watchguard Application Control

Επιτρέπει τον έλεγχο και τον αποκλεισμό επιλεκτικά σε εφαρμογές με το όνομά τους. Περιορίζει την πρόσβαση ανά χρήστη, group ή ώρα της ημέρας.

 

 • Watchguard ATP Blocker

Υπηρεσία virtual sandbox. Αποτρέπει υψηλού επιπέδου στοχευμένες επιθέσεις με εκτέλεση της εισερχόμενης κίνησης σε εικονικό υπολογιστικό περιβάλλον.

 

 • Watchguard DLP

Αποτρέπει τη διαρροή εμπιστευτικών αρχείων και στοιχείων εκτός του εταιρικού δικτύου.

 

 • Watchguard Threat Dedection & Response

Λειτουργεί με client στα end points. Περιλαμβάνονται 150 άδειες. Προσφέρει άμεση αναγνώριση επίθεσης, απομόνωση της μόλυνσης και ταχύ καθαρισμό της. Λειτουργεί σε συνεργασία με το firewall και το endpoint AV. Η διαχείριση είναι στο cloud.

 

 • Watchguard Dimension Command

Εργαλείο διαχείρισης που λειτουργεί σε συνεργασία με το reporting Dimension. Προσφέρει δυνατότητα για άμεσες ενέργειες απευθείας από το dashboard.

Η χρήση αυτών των τεχνολογιών όπως φαίνεται καλύπτονται από εταιρίες που είναι κυρίαρχες στον χώρο τους και έχουν αναπτυχθεί για την πλήρη κάλυψη της ασφάλειας τόσο απ’ το διαδίκτυο αλλά και στο εσωτερικό δίκτυο για τις ανάγκες που προκύπτουν σε εταιρίες και οργανισμούς που απαιτούν υψηλή διαθεσιμότητα υπηρεσιών και εξασφάλιση στην εμπιστευτικότητα και διαχειρησιμότητα των δεδομένων τους.

Τέλος η εταιρία Watchguard διαθέτει μεγάλη γκάμα από προϊόντα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες ή όγκο που έχει η κάθε εταιρία ή οργανισμός.

Η Εταιρεία EPSILON TELEDATA έχει μεγάλη εμπειρία σε δικτυακές υποδομές με εγκατεστημένα firewall της Watchguard και διαθέτει έμπειρο και πιστοποιημένο προσωπικό για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής εξασφάλισης των εταιρικών δικτύων και την διασύνδεση μέσω VPN απομακρυσμένων τμημάτων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας EPSILON TELEDATA για την μελέτη και εκτίμηση του δικτύου σας ώστε να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για την εξασφάλιση των πολύτιμων στοιχείων και δεδομένων σας.