Τρόποι Παραγγελίας

Υποβολή Παραγγελίας – Διεκπεραίωση Παραγγελιών

1.Παραγγελία Προϊόντων

Η παραγγελία των προϊόντων ή/και υπηρεσιών υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα «ΤΟ ΘΕΛΩ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ». Ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει πλήρως και σωστά τα πεδία και τα στοιχεία που του απαιτούνται φέροντας ταυτόχρονα την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση αυτών.

Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (checkout), ο Πελάτης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης».

Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε πλήρη γνώση και με κατανοητό τρόπο γενικώς τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, τους όρους πληρωμής και χρέωσης, τους όρους αποστολής και παραλαβής όπως, επίσης, και των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος, της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας μας και του προμηθευτή των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, της  συνολικής τιμής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης, των μέσων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης και της προθεσμίας εντός της οποίας η εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες, των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής, των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία, σε περίπτωση υπαναχώρησης του. την ευθύνη της εταιρεία για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα και της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Η αποστολή της παραγγελίας προς την εταιρεία αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων αγαθών και δήλωση αποδοχής όλων των χρώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

Η εταιρεία μόλις λάβει την ηλεκτρονική παραγγελία οφείλει να προβεί σε επιβεβαίωση παραλαβής της ηλεκτρονικής παραγγελίας ενημερώνοντας τον πελάτη με τον ηλεκτρονικό τρόπο που έχει δηλώσει. Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία πριν ο Πελάτης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από την εταιρεία. H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα και δεσμευτική για την εταιρεία από την στιγμή που ο Πελάτης λάβει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας».

Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

 

2.Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο Πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο, η εταιρεία επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της και συγκεκριμένα εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων προιόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Επίσης, η εταιρεία σε συνεννόηση με τον πελάτη μπορεί να αναζητήσει το προϊόν ή τα προϊόντα σε προμηθευτή της εταιρείας και ο Πελάτης θα λάβει ενημέρωση για την διαθεσιμότητα του προϊόντος εντός 3-5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας του ενώ ταυτόχρονα μπορεί και να το προπαραγγείλει από τον Προμηθευτή ενημερώνοντας και πάλι για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Και στις δύο (2) περιπτώσεις ο Πελάτης μπορεί να υποχρεωθεί να εξοφλήσει τα έξοδα παραγγελίας ή προπαραγγελίας καθώς και ενδεχόμενες προκαταβολές για λογαριασμό του Προμηθευτή.

 

3.Διεκπεραίωση παραγγελιών – Χρόνος Προετοιμασίας

Σε περίπτωση που το παραγγελθέν προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία και αποστολή της παραγγελίας σας είναι 1 με 3 εργάσιμες ημέρες αναλόγως με την περιοχή αποστολής. Σε περιόδους αυξημένης κίνησης ή έλλειψης προσωπικού, ή απεργιών (Χριστούγεννα, Περίοδος Θερινών Διακοπών) υπάρχει περίπτωση κάποιων μικρών καθυστερήσεων.

Η παραγγελία σας μπορεί να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

α) Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Καθημερινά προσπαθούμε να σας προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, και το σύνολο των προϊόντων το προμηθευόμαστε από μια πολύ μεγάλη ποικιλία εγχώριων είτε διεθνών Εταιρειών – Αντιπροσωπειών. Στην καθημερινή διαδικασία προμηθειών υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κάποια παραγγελία μας να καθυστερήσει είτε γιατί τελικά δεν έγινε εισαγωγή στην ώρα της είτε γιατί καθυστέρησε στο τελωνείο είτε γιατί καθυστέρησε η μεταφορά του, με αποτέλεσμα να μην το έχουμε εγκαίρως στις αποθήκες μας.

β) Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.

γ) Σε περιόδους που επιβάλλονται δια επισήμων Πράξεων της Διοικήσεως, οιασδήποτε μορφής,  περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων ή προϊόντων ή και κεφαλαίων και προϊόντων.

δ) Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον Πελάτη, ο Πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@etd.gr). Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η εταιρεία οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που της είχε καταβάλλει ο Πελάτης.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεσμεύεται να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας ενώ, ταυτόχρονα, επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον Πελάτη για τους λόγους που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τους λόγους καθυστέρησης και για τον πιθανό (νέο) χρόνο παράδοσης ενημερώνοντας για τα σχετικές δυνατότητες, όπως παράδοση των λοιπών προϊόντων της παραγγελίας χωρίς το προϊόν ή πρόταση για παράδοση εναλλακτικού προϊόντος.

 

4.Αποστολές Προϊόντων

Οι αποστολές όλων των παραγγελιών γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή  στις 15:30 εκτός αργιών. Οποιαδήποτε παραγγελία τοποθετηθεί μετά την ώρα αποστολής που αναγράφεται παραπάνω θα εκτελείται την επομένη εργάσιμη με δεδομένη την διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Από την στιγμή που η συνεργαζόμενη εταιρεία courier παραλαμβάνει κάθε πακέτο η «Epsilon  Tele Data» δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να λάβουν χώρα μέχρι την παράδοση του πακέτου στον τελικό παραλήπτη (Απεργίες, ανωτέρα βία κλπ). Ο αριθμός αποστολής  που αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό της συνεργαζόμενης εταιρείας courier γίνεται γνωστός στον πελάτη (μέσω email ή SMS) λίγες ώρες μετά την παραλαβή του πακέτου από τον υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρείας courier πράγμα που αποδεικνύει την έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας από μέρους μας. Για τους παραπάνω λόγους, η «Epsilon  Tele Data» δεσμεύεται αποκλειστικά και μόνο για την έγκαιρη αποστολή των δεμάτων και όχι για τον τελικό χρόνο παράδοσης του πακέτου από την εκάστοτε εταιρεία courier.

Τα εμπορεύματα μετά την αποστολή τους από την εταιρία μας, ταξιδεύουν αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη του πελάτη. Το παραπάνω σημαίνει ότι ο πελάτης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραλαμβάνει δέμα από τη μεταφορική το οποίο έχει εμφανείς εξωτερικές φθορές λόγω της μεταφοράς.

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της εταιρείας και επιστροφής των προϊόντων δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της εταιρείας και ο Πελάτης καθυστερεί να επιστρέψει τα προϊόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει την αξία τους.