Ψηφιακά Φωτοαντιγραφικά: Ενοικίαση, Μίσθωση, Πωλήσεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σε ότι αφορά την λειτουργία & διαχείριση των εκτυπώσεων και της ψηφιοποίησης των εγγράφων, οι Εταιρείες απαιτούν:

  • Εξοικονόμηση χρημάτων, σταθερές χρεώσεις, εξέλιξη του εξοπλισμού
  • Οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, φορολογικές ελαφρύνσεις
  • Δικτυακές έγχρωμες και μονόχρωμες Α4, Α3, Α0 εκτυπώσεις από οποιαδήποτε συσκευή
  • Ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργικότητα, εξασφαλισμένη τακτική πιστοποιημένη συντήρηση
  • Αυτοματοποίηση διεργασιών που βασίζονται σε χαρτί, και ψηφιοποίηση
  • Απαλλαγή από την διαχείριση τιμών και παραγγελιών σε αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά
  • Συναλλαγή με έναν αξιόπιστο, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο Προμηθευτή
Konica_Minolta_BizHub_PRO_C6501

Παρέχουμε τις ακόλουθες λύσεις για ψηφιακά φωτοαντιγραφικά

Η Εταιρεία μας, προσφέρει λύσεις για τις προαναφερόμενες απαιτήσεις, με πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση καινούργιων ή ελαφρώς μεταχειρισμένων ψηφιακών φωτοαντιγραφικών, που διαθέτουν ανάλογα με τις ανάγκες σας εκτυπώσεις για έγχρωμη ή μονόχρωμη παραγωγή, όπως φωτοτυπία πρωτοτύπων, εκτύπωση, scanner, διπλή όψη και αναστροφή πρωτοτύπων, fax, διπλωτικό κ.λ.π.


konica-colorΜελέτη αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαχείρισης εκτυπώσεων

Για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να σας παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας, ολοκληρώνουμε μια  αξιολόγηση του περιβάλλοντος εκτύπωσης, της υποδομής εγγράφων εκτυπωμένων ή ψηφιοποιημένων και των ροών εργασίας σας για να γνωρίζετε με ακρίβεια ποιες είναι οι τρέχουσες δαπάνες που αφορούν τις εκτυπώσεις σας. Στη συνέχεια, αναπτύσσουμε ένα σχέδιο πορείας για την ιδανική μελλοντική κατάστασή σας, περιλαμβάνοντας τρόπους εξοικονόμησης, ασφάλειας, ομαδικότητας και βελτίωσης.Κατά την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των εκτυπώσεων, θα σας αποδώσουμε πληροφορίες για τις τρέχουσες δαπάνες σας. Σαν αποτέλεσμα εξετάζοντας τις ανάγκες σας και το περιβάλλον εκτυπώσεων, και ψηφιοποίησης εγγράφων, θα σας ενημερώσουμε για τις όποιες αλλαγές απαιτούνται.

ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ

Εξοικονόμηση
Πόσο πραγματικά στοιχίζει η εκτύπωση στην επιχείρησή σας περιλαμβάνοντας τα ορατά και κρυφά έξοδα, τα έξοδα για εξοπλισμό και υπηρεσίες; Θα σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε το πραγματικό κόστος σας για να το βελτιώσετε.

Βιωσιμότητα
Οι ισχυρές πρακτικές βιωσιμότητας μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα κόστη. Η μείωση της εκτύπωσης και της κατανάλωσης χαρτιού, η οργάνωση της ροής εργασιών, η βελτίωση της διαχείρισης ενέργειας του εξοπλισμού γραφείου και η εκπαίδευση των υπαλλήλων αποτελούν ενέργειες βελτίωσης.

Δυνατότητες

Οι Υπηρεσίες αξιολόγησης παρέχουν μια ολιστική άποψη του περιβάλλοντος εκτύπωσής σας στην τρέχουσα κατάστασή του. Αξιολογούμε και βελτιστοποιούμε το περιβάλλον εκτύπωσης σας μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο, με μηχανές Konica Minolta, Develop & HP, καθώς και το περιβάλλον εκτύπωσης σας που δεν είναι Konica Minolta, Develop & HP, για να βρούμε πώς μπορείτε να εκτυπώνετε ή να ψηφιοποιείτε καλύτερα, ποιοτικότερα με εύκολη διαχείριση και με μικρότερο κόστος.

Η Επιχειρηματική γνώση σάς παρέχει στοιχεία που θα σας βοηθούν να λάβετε γρηγορότερες και καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις. Θα χρησιμοποιήσετε ενεργά αναλυτικά στοιχεία για να εντοπίσετε τάσεις και να μετατρέψετε δεδομένα από το περιεχόμενο εγγράφου σας και τις λειτουργίες εκτύπωσης σε γνώσεις πάνω στις οποίες μπορείτε να ενεργήσετε.

Η Βελτιστοποίηση συσκευής είναι μια επιλογή προϊόντων εκτύπωσης με ψηφιακές μηχανές Konica Minolta, Develop & HP οι οποίες μειώνουν την πολυπλοκότητα για τους πελάτες μας στις υπηρεσίες Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης & Ψηφιοποίησης. Επιλέγουμε συσκευές για το γραφείο σας βάσει κριτηρίων όπως ποιότητα εκτύπωσης, ευκολία διαχείρισης εκτύπωσης, ευκολία διαχείρισης scanning, ποιότητα αποστολής και διαχείρισης fax, ποιότητα – κόστος, παραγωγικότητα, δικτύωση, ασφάλεια, βιωσιμότητα και λειτουργικότητα.

Ενοποιημένη τιμολόγηση και αναφορά. Απλοποιούμε την τιμολόγηση συνδυάζοντας τα τιμολόγια και τις αναφορές χρήσης, καθιστώντας τα έξοδα ξεκάθαρα και εύκολα στην κατανόηση.

Ασφάλεια και ενσωμάτωση

Μετάβαση από την τρέχουσα κατάστασή σας σε ένα νέο περιβάλλον με τις προτεινόμενες Λύσεις Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης συνδέοντας όλες τις εργασίες σας στο περιβάλλον IT σας, με ασφαλές και συμβατό τρόπο. Σε αυτό το σημείο θα χρησιμοποιήσουμε λύσεις για ασφαλή εκτύπωση από δικτυακές & φορητές συσκευές και θα αναλάβουμε την ευθύνη της διαχείρισης των δικτυακών εκτυπώσεων και των σειρών αναμονής εκτύπωσής σας ή ψηφιοποίηση σας.

Αυτοματισμός και απλούστευση

Μέσω συνεχούς συλλογής δεδομένων, αναθεώρησης και ανάλυσης, θα σας προτείνουμε πως να συνεχίσετε να βελτιώνετε την παραγωγικότητα και την εμπειρία σας. Επίσης, θα σας βοηθήσουμε να αυτοματοποιήσετε διεργασίες που βασίζονται σε χαρτί με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω μειωμένης εκτύπωσης. Επίσης θα αναπτύξουμε έξυπνες ροές εργασιών για τη συλλογή, δρομολόγηση, αποθήκευση και ανάκτηση εγγράφων με την αξιοποίηση λογισμικού και λύσεων διαχείρισης περιεχομένων.

ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΣΑΣ

Παραγωγικότητα
Τι επίδραση θα είχε στα καθαρά αποτελέσματά σας η αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων κατά 10% έως 20%; Τι θα γινόταν αν οι υπάλληλοι και το τμήμα τεχνολογίας πληροφοριών σας δεν έπρεπε να ανησυχήσουν ξανά για την υποδομή εκτύπωσης; Μέσω της εξωτερικής ανάθεσης των εργασιών διαχείρισης και συντήρησης της εκτύπωσης, θα μεταμορφώσετε το χώρο εργασίας σας, θα οργανώσετε τις διεργασίες σας και θα μειώσετε την εξάρτηση των υπαλλήλων από το χαρτί.

Γνώσεις
Μετατροπή των δεδομένων σε αποφάσεις. Όταν δείτε ένα ακριβές στιγμιότυπο των εκτυπώσεων και της χρήσης εγγράφων σας (τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή), θα ξέρετε τι είναι αυτό που πρέπει να αλλαχθεί.

Δυνατότητες

Ο Αυτοματισμός επιχειρησιακών διεργασιών εστιάζει στη μείωση χαρτιού για να αυτοματοποιήσει και να απλουστεύσει τις καθημερινές εργασίες και διεργασίες.

Η Διαχείριση περιεχομένου σάς επιτρέπει να οργανώνετε, να αποθηκεύετε και να κάνετε ανάκτηση μαζικών ποσοτήτων πληροφοριών με ευκολία. Είτε επιθυμείτε μια υπηρεσία βασισμένη στο cloud ή μια λύση στο χώρο σας, και θα σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε το έντυπο και ψηφιακό περιεχόμενο από τη δημιουργία, συνεργασία και επεξεργασία έως τη διατήρηση, αρχειοθέτηση και ανάκτηση.

Τα Αναλυτικά στοιχεία εγγράφων εξετάζουν τις συμπεριφορές εκτύπωσης των υπαλλήλων και το χαρτί εντός των επιχειρηματικών διεργασιών για να προσδιορίσουν τις ευκαιρίες για αυτοματισμό.

Η Ψηφιακή μετατροπή των έντυπων εγγράφων συλλέγει τα έντυπα έγγραφά σας, εξάγει με έξυπνο τρόπο τις πληροφορίες τους και δρομολογεί αυτές τις πληροφορίες για την επιτάχυνση εγκρίσεων και πιο ακριβή χειρισμό εξαιρέσεων.

Αυτή είναι η προσέγγιση των Λύσεων Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης της EPSILON TELEDATA