Εφαρμογές ERP

Λύσεις ERP για όλα τα μέτρα

Η EPSILON TELEDATA σε συνεργασία με την εταιρία CGSoft προωθεί τις προτωποριακές λύσεις ERP για ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων.

Εφαρμογές ERP

Διαβάστε τις σχετικές πληροφορίες για τις εφαρμογές ERP

ERP THESIS NET ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ERP PlanningΤα ERP, αρχικά του Enterprise Resource Planning, που αποδίδεται ως Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων, είναι ολοκληρωμένα συστήματα λογισμικού, που ενσωματώνουν και υλοποιούν εν δυνάμει όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες μιας εταιρείας. Αν και οι πρώτες ERP εφαρμογές βασίζονταν σε ένα κεντρικό υπολογιστή, η λογική αυτή σύντομα εγκαταλείφθηκε και επικράτησαν οι client/server ERP λύσεις λογισμικού. Σκοπός των ERP εφαρμογών είναι να διευκολύνουν:

1) τη ροή πληροφοριών μεταξύ των επιμέρους επιχειρηματικών λειτουργιών στο εσωτερικό της εταιρείας

2) τη διαχείριση των διασυνδέσεων με τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
Στις μέρες μας μια τυπική ERP σουίτα λογισμικού περιλαμβάνει τις εξής διακριτές υπό-κατηγορίες, στις οποίες πρέπει να ανατρέξουμε και να τις εξετάσουμε, ώστε να έχουμε μια συνολική αξιολόγηση της ποιότητας του κάθε ERP συστήματος:

 

Supply Chain Management (Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας)
Human Resources (Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων)
Payroll (Μισθοδοσία)
Manufacturing (Παραγωγή)
Customer Relationship Management-CRM (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων)
Accounting/Finance (Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά)

Το Thesis.net ενσωματώνει και υλοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές, καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων της επιχείρησης (ERP, CRM, BI, MFG, Web Solutions, Vertical Solutions). Αναβαθμίζει σημαντικά επιχειρηματικές διαδικασίες, διαχειριζόμενο άριστα τις επιχειρηματικές πληροφορίες ενώ παράλληλα υποστηρίζει όλες τις σχέσεις με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες. H πλατφόρμα είναι απόλυτα συμβατή με Windows 7 και δουλεύει σε 32/64 bit.

Πλατφόρμα

Το Thesis.net από το σχεδιασμό του, είναι μια πλήρης, εύκολα υλοποιήσιμη, παραμετρική λύση που αναβαθμίζει σημαντικά τις επιχειρηματικές διαδικασίες, διαχειριζόμενο με πληρότητα και υψηλή διαθεσιμότητα τις επιχειρηματικής πληροφορίες. Εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση, υψηλή προσαρμοστικότητα, επεκτασιμότητα και απαράμιλλη αξιοπιστία. Ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία υλοποίησης του εγγυώνται ταχύτατη, ασφαλή και χαμηλού κόστους απροβλημάτιστη λειτουργία. Το Thesis.net είναι ένα απόλυτα ανοιχτό σύστημα. Όλα τα server side προγράμματα (sources) και οι εκτυπώσεις διατίθενται ανοιχτά και πλήρως διαμορφώσιμα σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης.

Τεχνολογία

Το Thesis.net βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στην πιο σύγχρονη τεχνολογία της Microsoft. Το περιβάλλον ανάπτυξης είναι αποκλειστικά το MS Visual Studio 2010 (C#), με πλήρη υποστήριξη του .Net Framework σε 32 ή 64 bit. Αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του Microsoft SQL Server 2012. Η διαδραστικότητα με τον χρήστη (UI) είναι απόλυτα συμβατή με Windows 8 & MS Office (ribbons, application button, contextual tabs, gelleries, screen tips, quick access toolbars, κλπ) Το Thesis.net επικοινωνεί αμφίδρομα με τα προγράμματα αυτοματισμού γραφείου της Microsoft.Όλα τα προϊόντα Thesis.net, έχουν ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί η συμβατότητά τους, με τον SQL Server 2012, τα Windows 7/8/8.1 και τo Windows Azure.

Erp - software

Thesis Framework

Το καινοτόμο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Thesis Framework συνδιάζει αρμονικά την πιο σύγχρονη τεχνολογία της Microsoft με ένα πολύ ισχυρό γραφικό περιβάλλον. Ο μοναδικός αυτός συνδυασμός είναι ιδανικός για τον σχεδιασμό, παραγωγή και διάθεση πρόσθετων προγραμμάτων (modules), ή νέας λειτουργικότητας στο σύστημα. Μεταξύ των καινοτόμων χαρακτηριστικών του Thesis Framework είναι ότι όλα τα πρόσθετα προγράμματα κληρονομούν αυτόματα όλα τα χαρακτηριστικά και το UI του.

Επιπρόσθετα ένα πλούσιο σύνολο από γραφικά εργαλεία ενσωματώνονται στο Thesis Framework καλύπτοντας με επάρκεια MIS & BI ανάγκες. Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών είναι ιδανικό για την ταχύτατη ανάπτυξη νέων υποσυστημάτων (modules) ή και ολόκληρων νέων εφαρμογών, που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες των κάθετων αγορών (vertical markets).

Καινοτομίες

 • Ενσωματωμένο γραφικό πρόγραμμα δημιουργίας εφαρμογών (application builder)
 • On line γραφικό σχεδιαστικό περιβάλλον για τις ελεύθερη διαμόρφωση φορμών & grids (Form, Grid, Vertical Grid, Card & Carousel views)
 • Απεριόριστες δυνατότητες προσωπικής διαμόρφωσης (personalization) φορμών και εκτυπώσεων
 • Άμεση γραφική διαμόρφωση και σε επίπεδο ιδιοτήτων (properties) των αντικειμένων
  MS Office & Windows 8 Εμπειρία Χρηστών (User Experience)
 • Προ-εγκαταστημένοι και άμεσα αξιοποιήσιμοι κύβοι (Analysis Services technology)
 • Δυναμικός σχεδιασμός και αποθήκευση εκτυπώσεων, (τυπικών, header-detail, pivot, ιεραρχικών, γραφημάτων, browse, tasks, κλπ) από το net BI.
 • Ευκολίες (Wizards) για την δημιουργία off line κύβων (OLAP)
 • Σύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων (business alerts), KPIs σε GIS, Pivot Tables
 • Όλα τα server side προγράμματα (sources) και οι εκτυπώσεις διατίθενται ανοιχτάγια αλλαγές

Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα χρήσης της λύσης Thesis.net είναι:

 • Υψηλή διαθεσιμότητα και ασφάλεια εκ του σχεδιασμού του
 • Εξαιρετική απόδοση και επεκτασιμότητα σε 32/64 bit
 • Απροβλημάτιστη μετάβαση στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες της Microsoft
 • Άριστη συμβατότητα με MS Office, Windows 8
 • Εγγενής υποστήριξη επιχειρηματικής ευφυΐας (BI)
 • Πολύ σύντομο διάστημα υλοποίησης και δυνατότητα άμεσων επεκτάσεων
 • Εξαιρετικές δυνατότητες προσωπικής διαμόρφωσης (personalization)
 • Παραγωγικότητα από την πρώτη μέρα λειτουργίας
 • Ευέλικτο Customization με την βοήθεια των ενσωματωμένων εργαλείων
 • Ασυναγώνιστο κόστος αγοράς και λειτουργίας (TCO)
 • Μακρόχρονη διασφάλιση της επένδυσής σας.

Υπηρεσίες

Η EPSILON TELEDATA σε συνεργασία με την CGSoft δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς παροχής υπηρεσιών:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (IT Consulting).
 • Βέλτιστη επιλογή και εφαρμογή επιχειρησιακών λύσεων.
 • Εφαρμογή e – business λύσεων.
 • Διαχείριση έργων πληροφορικής.
 • Υπηρεσίες συντήρησης & υποστήριξης.

Η EPSILON TELEDATA σε συνεργασία με την CGSoft παρέχει τις υπηρεσίες της με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εφαρμόζοντας τις αρχές του ποιοτικού ελέγχου και διασφαλίζοντας το αποτέλεσμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Thesis.net BI

Το Thesis.net BI είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο οικονομικής ανάλυσης και επιχειρηματικής πληροφόρησης που καλύπτει κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης. Η on line και ασφαλής ανίχνευση της επιχειρηματικής πληροφορίας, σε οποιαδήποτε βάθος, βελτιώνει την ενημέρωση και οδηγεί σε σωστές και έγκαιρες επιχειρηματικές αποφάσεις. Η δυνατότητα δυναμικού και πολυδιάστατου συνδυασμού της πληροφορίας αναδεικνύει κάθε πτυχή της επιχείρησης και εξασφαλίζει άριστη ιχνηλασιμότητα. Το Thesis.net BI περιλαμβάνει σύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων (alerts), αυτοματισμούς υποστήριξης πληθώρας τύπων γραφημάτων, σύστημα δεικτών (KPIs) σε GIS, διασφάλιση δικαιωμάτων πρόσβασης, κλπ.

Thesis.net CRM

Το Thesis.net CRM υποστηρίζει και ολοκληρώνει όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες που αλληλεπιδρούν με τον πελάτη ή τον συνεργάτη (πωλήσεις, marketing, υποστήριξη) καθώς και όλων των μέσων επικοινωνίας (φωνή, web, fax, email, mobile phone). Το Thesis.net CRM βοηθά στην μετάβαση από ένα σύστημα βασισμένο στην λογιστική ταυτότητα του πελάτη (account centric view) σε ένα σύστημα βασισμένο στην πελατοκεντρική προσέγγιση (customer centric view). Ο τελικός στόχος είναι η κατανόηση και αξιολόγηση της συνολικής σχέσης με τον πελάτη για την διατήρηση της πιστότητας (customer loyalty) και ανίχνευση και αξιοποίηση των αγοραστικών του προτιμήσεων. Περιλαμβάνει τα παρακάτω modules:

 

Sales & Marketing Automation

Με την αποτύπωση της εσωτερικής δομής των τμημάτων marketing και πωλήσεων και της προϊοντικής οργάνωσης (profit centers), το σύστημα διαχειρίζεται τους υποψήφιους πελάτες (leads), τους αξιολογεί και τους εντάσσει στις διαδικασίες (φάσεις) του κύκλου πώλησης που καλύπτει ένα πλήρη κύκλο, από την διαχείριση των ευκαιριών (opportunities), των προσφορών (quotes) μέχρι την τελική παραγγελία (order). Οι ομάδες πωλήσεων διακρίνουν και ομαδοποιούν τους υποψήφιους πελάτες (account segmentation) ή τις επαφές (contacts) ανάλογα με την σημαντικότητα τους ή το ενδιαφέρον της επιχείρησης, καταγράφουν και προσωποποιούν όλη την επικοινωνία μαζί τους δημιουργούν αναφορές προβλέψεων (front log) ή και αξιολογούν μια ήδη υπάρχουσα σχέση (historyanalysis). Με τον ορισμό επιπέδων πρόσβασης της πληροφορίας εσωτερικά στην επιχείρηση (με account ή opportunity owner) διασφαλίζεται η ιδιαιτερότητα μιας σχέσης στο κατάλληλο επίπεδο. Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, υποστηρίζονται με επάρκεια οι εσωτερικές διαδικασίες marketing ή πωλήσεων ή δομούνται νέες κατά περίπτωση, ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες, τις προτεραιότητες και τους ανθρώπους σε ένα σύνολο, με άμεση επίπτωση την θεαματική βελτίωση του επιπέδου της γνώσης των πελατών της επιχείρησης αλλά και του επιπέδου εξυπηρέτησης.

 

Call center & support management

Υποστήριξη των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πελάτη ή συνεργάτη. Το Thesis.net CRM αυτοματοποιεί την δρομολόγηση και καταγραφή των κλήσεων, την διαχείριση των συμβάσεων, των προβλημάτων και τις λοιπές επιχειρησιακές διαδικασίες. Μετρά την απόδοση στην διαχείριση της εξυπηρέτησης, αποτιμώντας εσωτερικές διαδικασίες, συστήματα εξυπηρέτησης και υπευθύνους εξυπηρέτησης. Η προαιρετική χρήση της τεχνολογίας CTI, η δυνατότητα ενεργοποίησης workflow διαδικασιών και η ολοκλήρωση με το Thesis.net ERP προσφέρουν εξαιρετική βελτίωση της εσωτερικής αλλά και της εξωτερικής ποιότητας της επικοινωνίας. Τα συστήματα διαχείρισης της γνώσης (knowledge management), προσθέτουν τεκμηρίωση και έγκαιρη ανταπόκριση σε γνωστά προβλήματα, διασφαλίζοντας ταχύτατους χρόνους εξυπηρέτησης.

 

Work flow & user profiles

Η αυτοματοποίηση της ροής των εργασιών στα τμήματα marketing, πωλήσεων αλλά και υποστήριξης αποτελεί μόνιμη ανάγκη και αίτημα. Το σύστημα υποστηρίζει πλήρως κανόνες ροής εργασιών που ορίζονται ή μεταβάλλονται δυναμικά από την επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό οι εργασίες ανάθεσης υποψηφίων πελατών ή ευκαιριών σε πωλητές, η παρακολούθηση των διαδικασιών του κύκλου πώλησης κλπ. εντάσσονται αυτόματα στην εταιρική φιλοσοφία. Όσον αφορά στην ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων, στα επίπεδα ιεραρχίας ή ευθύνης, διασφαλίζεται η ιδιαιτερότητα μιας σχέσης στο κατάλληλο επίπεδο, αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένες πληροφορίες, με τον παραμετρικό ορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης σε διαδικασίες ή δεδομένα, αλλά και τον προσδιορισμό των επιπέδων πρόσβασης (user profiles) της πληροφορίας στην επιχείρηση,. Έτσι το σύστημα προσφέρει την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη (owner) της πληροφορίας να την διαχειρισθεί κατά βούληση και να επιτρέψει ή όχι στους συνεργάτες του, στην διεύθυνση ή στις υποδιευθύνσεις, ή και σε κάθε εργαζόμενο στην επιχείρηση να βλέπει ή να αλλάζει κρίσιμα στοιχεία.

Φυσικά υποστηρίζονται και άναρχα συστήματα πρόσβασης (δυναμική δημιουργία ομάδων πρόσβασης σε επιλεγμένες πληροφορίες). Το εύρος των εταιρικών στοιχείων που εντάσσονται στην παραπάνω λογική περιλαμβάνουν πελάτες, δραστηριότητες, αιτήματα, επαφές, συμβόλαια, ευκαιρίες, προσφορές κλπ. Τέλος το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει και σύστημαauditing με πλήρη και αναλυτική καταγραφή όλων των ενεργειών των χρηστών σε όποιο επίπεδο λεπτομέρειας ζητηθεί.

Thesis.net ERP

To Thesis.net ERP περιλαµβάνει τα παρακάτω modules:

Διαχείριση Συστήµατος. Περιλαμβάνει την διαχείριση των χρηστών (ρόλοι, δικαιώματα, προφίλ, κλπ), το περιβάλλον για την παραμετροποίηση της εταιρίας, την πολύ-νομισματική διαχείριση, την ενιαία διαχείριση απεριόριστων οικονομικών χρήσεων, την διαχείριση των εκτυπωτών, την πλήρη προσαρμογή της εφαρμογής και την αναλυτική διαχείριση όλων των αντικειμένων της βάσης δεδομένων.

Διαχείριση Αποθήκης. Το σύστημα διαχείρισης της αποθήκης περιλαμβάνει την συντήρηση των ειδών, την αναλυτική παραμετροποίηση της αποθήκης, το εξελιγμένο σύστημα τιμοκαταλόγων και τιμολογιακής πολιτικής, τις διαδικασίες απογραφών, την υποδομή του eshop, και το πλήρες σύστημα κοστολόγησης (με εγγραφές πρόβλεψης κόστους). Υποστηρίζονται πλήρως, κανονικά είδη, χρώµα & μέγεθος, serial numbers, παρτίδες, είδη µε διαστάσεις, είδη χωρίς ποσότητα, ταυτόχρονη παρακολούθηση 2 μονάδων μέτρησης, με εκτεταμένη υποστήριξη barcodes.

Διαχείριση Πελατών – Πωλήσεων. Περιλαμβάνει την συντήρηση και εκτεταμένη παραμετροποίηση του υποσυστήματος πελατών – πωλητών και στόχων πώλησης, την κωδικοποίηση των συναλλαγών (σειρές, τύποι παραστατικών, τύποι αποδείξεων), τις διαδικασίες παραμετρικού ορισμού και εκδόσεων των παραστατικών, τις διαδικασίες εκπτώσεων τζίρου, την ανάλυση ηλικίας υπολοίπων (FIFO, open items), την πιστωτική πολιτική. Περιλαμβάνονται μαζικές διαδικασίες µετασχηµατισµού παραστατικών και πλήρη σειρά παραµετρικών εκτυπώσεων.

Παραγγελίες πελατών. Περιλαμβάνει την πλήρη παρακολούθηση των προσφορών, των παραγγελιών, την πολλαπλή κατηγοριοποίηση των, την αυτόματη ενημέρωση του status αλλά και της ιστορίας των παραγγελιών. Υποστηρίζονται πλήρως διαδικασίες ολικής ή επιλεκτικής ακύρωσης των παραγγελιών, δυναµικών και αυτοµάτων προτάσεων συλλογής, εγκρίσεων αποστολών, ολοκλήρωσης της συλλογής (picking & packing), διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, παραδόσεων, έκδοσης picking lists, αυτόµατου µετασχηµατισµού σε παραστατικά πώλησης κλπ. Πλήρης υποστήριξη barcodes.

Διαχείριση Προµηθευτών – Αγορές. Περιλαμβάνει την συντήρηση και εκτεταμένη παραμετροποίηση του υποσυστήματος προμηθευτών και πιστωτών, την κωδικοποίηση των συναλλαγών (σειρές, τύποι παραστατικών, τύποι αποδείξεων), τις διαδικασίες παραμετρικού ορισμού των παραστατικών, την ανάλυση ηλικίας υπολοίπων (FIFO, open items), την πιστωτική πολιτική. Περιλαμβάνονται πλήρες σύστημα κοστολόγησης εισαγωγών (φάκελος εισαγωγής) με επιμερισμό των δαπανών, διαδικασίες μετασχηματισμού παραστατικών και πλήρη σειρά παραμετρικών εκτυπώσεων.

Παραγγελίες αγορών. Περιλαμβάνει πλήρη παρακολούθηση των προσφορών και παραγγελιών, τις κατηγοριοποιήσεις των, την αυτόματη ενημέρωση του status και της ιστορίας των. Υποστηρίζονται διαδικασίες ολικής ή επιλεκτικής ακύρωσης, σύστημα εγκεκριμένων αγοραστών, πλήρες εγκριτικό σύστημα, διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, παραλαβών, µμετασχηματισμοί σε παραστατικά αγοράς και πλήρης υποστήριξη barcodes και τιµοκαταλόγων αγορών.

Γενική & Αναλυτική Λογιστική, Κέντρα κόστους. Υποστήριξη λογιστικού σχεδίου Γ.Λ. και Α.Λ. απεριόριστων βαθµίδων, πολλαπλών ημερολογίων, κωδικοποίησης των κινήσεων, λογαριασµών συγκέντρωσης, εξωλογιστικών κέντρων κόστους και εσόδων. Υποστήριξη σεναρίων κατανοµής, σεναρίων αναµερισµού (cost reallocation), αυτόµατης εισαγωγής άρθρων από Excel. Αυτόματη παραγωγή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, συγκεντρωτικής κατάστασης τιμολογίων, υποβολής ισοζυγίων, σύστημα προϋπολογισμών (αναθεωρήσεις, αποκλίσεις κλπ) έκδοσης ισολογισμού, δήλωσης Intrastat και βιβλίου εσόδων εξόδων.

Ταµειακή Διαχείριση. Κωδικοποίηση των τύπων, θέσεων και λογαριασµών των αξιογράφων και των τύπων των αποδείξεων. Συντήρηση των αξιογράφων με πλήρη ιστορικότητα. Αυτοματοποιημένη διαχείριση των πινακίων (µμεταβιβάσεις, εξοφλήσεις, καταθέσεις κλπ). Πλήρης σειρά παραµετρικών εκτυπώσεων (Χαρτοφυλάκια, Ληξιάρια, Cash Flow, κλπ).

Πάγια. Αναλυτική κατηγοριοποίηση των παγίων (εγκαταστάσεις, τµήµατα, γραφεία, υπεύθυνοι, κατηγορίες και τύποι). Υποστήριξη τύπων απόσβεσης, αυτόµατη δηµιουργία κινήσεων απόσβεσης και άλλων κινήσεων (π.χ. πώληση). Γραφική αναπαράσταση και μεταφορά των παγίων σε εγκαταστάσεις, τµήµατα και γραφεία. Ενσωμάτωση παγίου μέσα σε πάγιο. Πλήρης σειρά παραµετρικών εκτυπώσεων.

Λιανική (Retail). Ενσωματωμένο σύστημα έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης και επιστροφών λιανικής με πλήρη υποστήριξη barcodes. Πρόσθετη συντήρηση στοιχείων πελατών λιανικής (marketing), µε ιστορική καταγραφή των κινήσεων. Έκδοση τιμολογίων με αυτόµατη εφαρµογή της εταιρικής πολιτικής και παρακολούθηση του ταμείου (μετρητά, κάρτες) και των δαπανών των καταστηµάτων.

Import Manager. Υποσύστημα αυτόματης εισαγωγής εξωτερικών δεδομένων. Ενημερώνει το Thesis.net με στοιχεία που τροφοδοτούνται από οποιαδήποτε εξωτερικό σύστημα σε γνωστές μορφές (Excel ή ASCII).

Thesis.net BI viewer. Δυναμικό on line σύστημα διαχείρισης της επιχειρηματικής πληροφορίας. Περιλαμβάνει ευρεία λίστα από παραμετρικά οριζόμενες επιχειρηματικές έννοιες με απεριόριστες δυνατότητες προσωπικής διαμόρφωσης (layouts, δυναμικούς αθροιστές, κλπ), εκτεταμένη εφαρμογή της τεχνολογίας Pivot Tables, εφαρμογή της τεχνολογίας Microsoft SQL Analysis Services, προγράμματα δημιουργίας γραφημάτων, σύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων (Business alerts), απεικόνισης δεικτών (KPIs) σε χάρτες κλπ.

Thesis.net Maintenance

Βασικός στόχος του συστήματος διαχείρισης της συντήρησης είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Συντήρησης για την βελτιστοποίηση του κόστους του κύκλου ζωής του παγίου εξοπλισμού, μέσω του προγραμματισμού της παρακολούθησης και της βελτιστοποίησης των εργασιών συντήρησης. Παράλληλος στόχος είναι η παραγωγή κρίσιμων δεικτών (KPIs) που αφορούν στην τήρηση κανόνων συντήρησης και δεικτών αξιολόγησης του προσωπικού

erp-main

Γενικά χαρακτηριστικά 

 • Τεχνική διαχείριση του παγίου εξοπλισμού (Τεχνικό Αρχείο Παγίων).
 • Συντήρηση στοιχείων που αφορούν εξοπλισμό, εργαλεία και εγκαταστάσεις. Συντήρηση τεχνικών πληροφοριών (σχέδια, τεχνικές περιγραφές, οδηγίες συντήρησης, πρότυποι χρόνοι τεχνικών εργασιών, κλπ.). Πλήρης υποστήριξη με την βοήθεια multimedia συνδέσεων (links) σε κάθε αναγνωρίσιμη ηλεκτρονική μορφή (φωτογραφίες, videos, τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες κλπ.)
 • Διαχείριση συντήρησης,  Σχεδιασμός και προγραμματισμός των εργασιών συντήρησης. Ασφάλεια, ανάθεση και διαχείριση των εντολών συντήρησης.
 • Εργασίες συντήρησης. Προσδιορισμός βασικών και ειδικών εργασιών για κάθε συντήρηση. Χρονικός προγραμματισμός εργασιών ανά συντήρηση, επαναληπτικότητα. Profile χρηστών συντήρησης και ανάθεση εντολών συντήρησης στους χρήστες. Εκτέλεση εντολών.
 • Αναφορές Συντήρησης  Έκδοση αναφορών με όλη την πληροφορία σχετικά με τις πραγματοποιημένες εργασίες συντήρησης (οικονομικά, ποιοτικά στοιχεία, ιστορικό συντήρησης, κλπ). Δυνατότητα πληροφόρησης για ευρείες κατηγορίες κινητού και πάγιου εξοπλισμού.

Thesis.net MFG

Το Thesis.net MFG παρακολουθεί την παραγωγική διαδικασία από το αρχικό αίτημα κάθε πελάτη (make to order, configure to order, just in time), μέχρι και την ανάγκη δημιουργίας αποθεμάτων (make to stock). Αναγνωρίζει και ειδοποιεί για ελλείψεις Α Υλών (δημιουργία παραγγελίας αγοράς), και ενημερώνει για την αξιοποίηση των resources (Μηχανές, Άνθρωποι). Πληροφορεί για την κερδοφορία ανά εντολή παραγωγής ή πελάτη και αξιολογεί πλήρως την παραγωγική διαδικασία (αποκλίσεις).. Ολοκληρώνεται άριστα με τις διαδικασίες του Thesis.net ERP, της αποθήκης των παραγγελιών αγοράς και πώλησης σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Παρακολουθεί αναλυτικά και σε οποιοδήποτε βάθος τα κοστολογικά στοιχεία της παραγωγής ανά προϊόν και εντολή παραγωγής, ανά εργαζόμενο ή ομάδα εργαζομένων, ανά μηχανή ή ομάδα μηχανών ή οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω. Παρακολουθεί τις παραγωγικές εγκαταστάσεις, τις γραμμές παραγωγής, τα κέντρα εργασίας, κατηγοριοποιεί τα έξοδα και τις εντολές παραγωγής. Η διαδικασία της κοστολόγησης μπορεί να βασίζεται είτε αποκλειστικά σε στοιχεία της Αναλυτικής Λογιστικής (κέντρα κόστους), είτε και σε εξωλογιστικά στοιχεία από εξωτερικές πηγές. Το Thesis.net MFG απαντά με επιτυχία στο κρίσιμο ερώτημα κάθε παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή την εύρεση της χρυσής τομής μεταξύ του κόστους διαχείρισης της πληροφορίας και της αξιοποίησης της. Κάθε επιχείρηση επιλέγει δυναμικά το βάθος και την έκταση αξιοποίησης του με αποτέλεσμα εξαιρετική ευελιξία και υψηλή χρηστικότητα. Η υψηλή του ολοκλήρωση με όλα τα υποσυστήματα του Thesis.net ERP διασφαλίζει μηδενικό κόστος επικοινωνίας (interface) μεταξύ των συστημάτων.

Thesis.net Mobile

To Thesis.net Mobile είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σ’ εταιρίες με μεγάλους χώρους μόνιμων εκθέσεων, αλλά και σε εταιρίες που συμμετέχουν σε εκθέσεις ή εκθεσιακούς χώρους.

Προσφερόμενες online λειτουργίες

 • Πλήρες σύστημα συντήρησης αρχείου πελατών. Εισαγωγή νέου πελάτη, μεταβολές κλπ
 • Σύστημα διαχείρισης των παραγγελιών κάθε πελάτη. Καταχώρηση νέων παραγγελιών, αναζήτηση ιστορικών παραγγελιών με πλήρη on line υποστήριξη της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας, (που συντηρούνται στο κεντρικό σύστημα), όπως επίσης και πλήρης έλεγχος και ενημέρωση των αποθεμάτων των δεσμευμένων, κλπ.
 • Σύστημα ενημέρωσης των εισπράξεων. Υποστηρίζονται μετρητά και αξιόγραφα
 • Λογιστική εικόνα πελάτη με αναλυτική καρτέλα και ιστορικών πωλήσεων κάθε πελάτη
 • Πλήρως on line ενημέρωση. Κάθε κίνηση ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το κεντρικό σύστημα.

Πλεονεκτήματα

 • Απόλυτα on line λειτουργία, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση ενημέρωσης (κινητό ή εταιρία).
 • H εταιρία έχει όλα τα γεγονότα (transactions) ενημερωμένα τη στιγμή που συμβαίνουν.
 • Δεν απαιτείται εξειδικευμένο υλικό ή λογισμικό. Αρκεί ένα κινητό τηλέφωνο με σύνδεση στο Internet.
 • Δεν απαιτείται εγκατάσταση ή αναβαθμίσεις στα τηλέφωνα. Κάθε νέο κινητό απλά συνδέεται και λειτουργεί.
 • Αυτόματη, εντελώς διαφανής και ασφαλής λειτουργία. Κάθε αλλαγή στο κεντρικό Thesis.net ERP, αυτόματα ενημερώνει το Thesis.net Mobile, και αντιστρόφως. Υποστηρίξει την πιστοποίηση των χρηστών, Λύσεις VPN κλπ.
 • Ταχύτατο και φιλικό στον χρήστη
 • Πρακτικά μηδενική ανάγκη πρόσθετης εκπαίδευσης.
 • Μια μοναδική κεντρική εγκατάσταση σε WEB server.
 • Υποστήριξη ΟΛΩΝ των τηλεφωνικών συσκευών με σύνδεση στο Internet και οθόνη 2,5’ και πάνω.

Thesis.net MFG

Το Thesis.net Project Management έχει ως στόχο την παρακολούθηση των έργων ένα σύγχρονο και εύχρηστοinterface και ενσωματωμένα συστήματα σύνδεσης με όλα τα ¨έξυπνα¨ IP τηλεφωνικά κέντρα και εταιρικής πληροφόρησης με απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και επέκτασης. Το εύρος, κι η ευελιξία του, το καθιστούν πρωτοπόρο στην ελληνική αγορά.

Thesis.net Project Management

Το Thesis.net Project Management ενσωματώνει ένα πλούσιο σύνολο από γραφικά εργαλεία καλύπτοντας με επάρκεια MIS & BIανάγκες. Το περιβάλλον διαθέτει απεριόριστες ενσωματωμένες δυνατότητες προσωπικής διαμόρφωσης φορμών και εκτυπώσεωνκαι εγγυάται ενιαία, υψηλής ποιότητας και εμφάνισης, αποτελέσματα.

Ενδεικτικές εκτυπώσεις: Χρόνος ανά έργο και ανά συμβόλαιο, Χρόνος ανά πόρο, Χρόνος ανά κατηγορία υπηρεσιών, Χρονοπρογραμματισμός νέων έργων, Απολογισμός (υλοποίησης &change requests) ανά εταιρεία, έργο, πελάτη, κατηγορία υπηρεσιών, χρονική περίοδο κλπ.

Thesis.net Property Management

Η λύση Thesis.net Property Management είναι μια ενιαία – και με μοναδικές εγγραφές – εφαρμογή διαχείρισης και λειτουργίας όλων των τμημάτων και υπηρεσιών (αδειοδοτήσεις, ακίνητη περιουσία, νομική υπηρεσία, τεχνική υπηρεσία) που εμπλέκονται άμεσα σε θέματα διαχείρισης ακινήτων, όσο και αυτών που συμπληρωματικά χρειάζονται κάποια στοιχεία (π.χ. λογιστήριο).

Η εφαρμογή διαχειρίζεται όλα τα στοιχεία που αφορούν αδειοδοτήσεις (π.χ. άδεια λειτουργίας), στοιχεία όπως φορέα ή φορείς που ανήκει η συγκεκριμένη εγκατάσταση (π.χ. αεροδρόμιο), ευρύτερη περιοχή, έσοδα εγκατάστασης, αλλά και πρόσθετα στοιχεία που καταγράφονται ανά εγκατάσταση όπως: Τοπογραφικό (και απεικόνιση σε Google maps), χρήσεις γης, νομικά και πραγματικά ελλατώματα (π.χ. καταπατήσεις), προτάσεις αξιοποιήσης και αντίστοιχοι πίνακες με προβλεπόμενες χρηματορροές κλπ.

Αντίστοιχα κατηγοριοποιούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένο ακίνητο (π.χ. στοιχεία συμβολαίων, έκθεση εκτιμητών, μισθώσεις κλπ) καθώς και πρόσθετα στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένο ακίνητο όπως: ΚΑΕΚ, τοπογραφικό συμβολαίου, δουλείες κλπ. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αναφέρονται σε ευρύτερη περοχή, περιφέρεια κ.ο.κ. προκύπτουν αυτόματα ως το άθροισμα των ακινήτων της συγκεκριμένης περιοχής.

Thesis.net Property Management

Με τον ίδιο τρόπο, παράγονται αυτόματατα στοιχεία που αναφέρονται σε συγκεκριμένο φορέα, όμιλο, ιδιοκτήτη κλπ. με τη δομή αυτή διευκολύνεται η διαδικασία καταγραφής και απλουστεύεται σημαντικά η χρήση του συστήματος.

Ταυτόχρονα αφενός με ενσωματωμένο σύστημα ΒΙ παρέχεται η δυνατότητα άμεσης και σε βάθος πληροφόρησης πολλαπλά αξιοποιήσιμης τόσο από κάθε τμήμα ή υπηρεσία χωριστά, όσο και από τη διοίκηση, ανάθεσης ή αυτόματης παραγωγής, προειδοποίησης και παρακολούθησης ενεργειών που πρέπει να γίνουν (π.χ. για νομιμοποιήσεις), οργάνωσης και εκμετάλλευσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων, μείωσης του χρόνου αναζητήσεων, εξάλειψης των διπλών εγγραφών, της ελλειπούς ενημέρωσης κλπ.

Το Thesis.net Property Management συνεργάζεται αρμονικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ηελβετική εταιρία DRSdigital, κορυφαία πανευρωπαϊκά εταιρία σε παροχή υπηρεσιών Virtual Data Rooms, όπως φαίνεται κι απ’ το ενδεικτικό πελατολόγιο που ακολουθεί: Allianz, ARAG, Commerzbank, Cushman&Wakefield,DaimlerChrysler, Deka Immobilien, Deloitte, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Ericsson, Ernst & Young, Hypo RealEstate Bank, IVG Immobilien, Morgan Stanley, The Carlyle Group,  Pricewaterhouse, Rothschild, Royal Bank ofScotland, Siemens, Shell, Syngenta, κ.α.

Αποκλειστική αντιπρόσωπος της DRSdigital στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία είναι η CGSoft.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει στους πελάτες της για κάθε επιθυμητή συναλλαγή ακινήτων τη βέλτιστη, πλέον ασφαλή, ταχεία, διαφανή κι οικονομική διαδικασία due diligence και αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας αυτής.

eThesis.net

Οι σημερινές Β2Β (Business to Business) ανάγκες των περισσότερων επιχειρήσεων είναι δεδομένες. Είναι ιδιαίτερα βολικό η εταιρία να δέχεται τις παραγγελίες του δικτύου των συνεργατών της από το Internet, εφαρμόζοντας όμως τις δικές τους ειδικές τιμές και εμπορικές συμφωνίες, να τους ενημερώνει για τους τιμοκαταλόγους της, την διαθεσιμότητα των αποθεμάτων μας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας, ή τις φωτογραφίες τους, κλπ. Το eThesis.net είναι ένα πρόσθετο πρόγραμμα (module) στοThesis.net ERP με βασικό σκοπό την ηλεκτρονική διαχείριση των παραγγελιών των συνεργατών (B2B) της εταιρίας από το διαδίκτυο (Internet). Το eThesis.net λειτουργεί απόλυτα on line με το Thesis.net ERP και υποστηρίζει πλήρως τους προσωπικούς τιμοκαταλόγους (e-catalogs), τις τιμολογιακές πολιτικές και τις εξειδικευμένες εμπορικές συμφωνίες, πληροφορεί on line για την διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων, για τις ανεκτέλεστες παραγγελίες, τα νέα είδη, κλπ. Σύντομα επεκτείνεται και με χρήσιμη λογιστική πληροφόρηση (καρτέλες, ισοζύγια, κλπ) με στόχο την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση και των λογιστικών δεδομένων. Υποστηρίζει πλήρως σύστημα πιστοποίησης των χρηστών που μπορεί να καλύπτει επιπλέον και την ταυτόχρονη πιστοποίηση του τόπου της σύνδεσης (με χρήση εγκεκριμένων στατικών IP διευθύνσεων).

Thesis.net eshop

Το Thesis.net eshop είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, πλήρως ενοποιημένο με όλα τα προϊόντα της πλατφόρμαςThesis.net της CGSoft (Thesis.net ERP, Thesis.net CRM, Thesis.net BI & eBI κ.α.). Το σύστημα αντλεί όλες τις πληροφορίες για τα είδη, και τους επιχειρηματικούς κανόνες (τιμοκατάλογοι, εκπτώσεις, κλπ) αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο από το ERP, εξασφαλίζοντας ενημερωμένη και σωστή εικόνα του e-shop της επιχείρησής σας, χωρίς κανένα επιπλέον λειτουργικό κόστος. Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένες λειτουργίες, όπως ενσωματωμένο newsletter, προτεινόμενα, νέα και best seller είδη, απεικόνιση ειδών με φωτογραφίες και τεχνικά χαρακτηριστικά, σύγκριση ειδών, αναζητήσεις βάσει πολλαπλών κριτηρίων, on-line καταχώριση παραγγελιών με έλεγχο αποθεμάτων, καλάθι αγορών, wish list, πρόσφατες αγορές κλπ και δημιουργεί ταχύτατα και ασφαλώς ένα πλήρες ηλεκτρονικό κατάστημα, δίνοντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε χιλιάδες καταναλωτές, χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς.

Το Thesis.net eshop καλύπτει:

 • Πλήρες σύστημα ηλεκτρονικής παρουσίασης ειδών ανά κατηγορία ή κατασκευαστή με δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών λιστών προώθησης, σύγκρισης προϊόντων βάσει χαρακτηριστικών, παρουσίασης μ’ εικόνα, περιγραφή,  επισύναψη τεχνικών προδιαγραφών κ.α.
 • Αυτόματη ενημέρωση προμηθευτών, νέων ειδών, διαθεσιμότητας, τιμών κλπ απευθείας από το Thesis.net
 • Διενέργεια παραγγελιών μέσω καλαθιού και αυτόματη online ολοκλήρωσή τους.
 • Δυνατότητα αυτόματου download ηλεκτρονικών προϊόντων (software, songs, ebooks κλπ).
 • Eξόφληση πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών (VISA, Mastercard, American Express κλπ) αλλά και υποστήριξη λοιπών τρόπων πληρωμής (π.χ. αντικαταβολή, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, PayPal).
 • Εκτέλεση παραγγελιών, με άμεση ενημέρωση του πελάτη, για το status της παραγγελίας του.
 • Επιλογή τρόπου αποστολής (απλό ταχυδρομείο, επείγουσα ταχυμεταφορά, παραλαβή από το κατάστημα κλπ) και αυτόματος υπολογισμός εξόδων συσκευασίας και αποστολής.
 • Αναλυτικό ιστορικό αγορών του πελάτη.
 • Δυνατότητα δημιουργίας λίστας επιθυμιών (Wish lists) του πελάτη.
 • Δυνατότητα αποστολής e-mail σε τρίτο από τον πελάτη για ενημέρωση σχετικά με τα είδη
 • Εφαρμογή κανόνων εμπορικής πολιτικής (δωροκάρτες, κουπόνια πελάτη κλπ), τιμοκαταλόγων, πιστοληπτικών ελέγχων, ελέγχων διαθεσιμότητας στοκ κλπ.
 • Υπολογισμός φόρων, κρατήσεων, επιβαρύνσεων κλπ, σε πραγματικό χρόνο.
 • Εξασφάλιση απόλυτης ασφάλειας στη διενέργεια των συναλλαγών (μέσω Paypal)

Thesis.net eshop

The DRS virtual data room is a web-based platform, which gives the user secure 24/7 online access to confidential documents. State-of-the-art security technology provides a powerful platform for secure and closely controlled document exchange between different parties. Advantages of Virtual Data Rooms:

 • Efficient document organization
 • User-friendly interfaces
 • Deal Intelligence

What is the Difference between DRS and other virtual data room providers?

 • Fastest platform on the marketRapid real-time document display
  Setup your virtual data room with just one click (Drag & Drop)
  Very intuitive user interface lets you start work immediately after login

 

 • State-of-the-art Security StandardsMulti-level user authentication
  High security document encryption
  No security gaps: No usage of PDF to display documents, no common internet browser needed

 

 • Dedicated individual support24/7/365-Support from data room experts (no outsourcing)
  Additional Services available along the entire value chain of the deal
  Short reaction time

CGSOFT Microsoft Certified partner