Service – Τεχνική Εξυπηρέτηση – Συμβόλαια Συντήρησης

Η Epsilon TeleData, με το πρόγραμμα ETD Support

υλοποιεί υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης για κάθε κατηγορία προϊόντων (hardware – software), που στο σύνολό τους απαιτούνται για την μελέτη, την εγκατάσταση και διαδικασίες για την απρόσκοπτη λειτουργία των προϊόντων, την τεχνική υποστήριξη και τις επισκευές, τις υπηρεσίες μελετών, τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, τις υπηρεσίες προαγοράς ωρών τεχνικής υποστήριξης, δημιουργία ανά περίπτωση συμβάσεων τεχνικής συντήρησης και συμβάσεων outsourcing.

Όλες οι υπηρεσίες υλοποιούνται στους Πελάτες μας, ή αναλαμβάνουμε τον ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό των νέων Πελατών μας, με επιτόπιες καθημερινές επισκέψεις ή απομακρυσμένη διαχείριση, για την άριστη και αδιάλειπτη λειτουργία των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών.

 

Οι Πελάτες μας έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τις προμήθειές τους, μέσα από μία μεγάλη γκάμα επώνυμων προϊόντων τα οποία συνοδεύονται και από μακροχρόνιες και αξιόπιστες εγγυήσεις, και ταυτόχρονα να επιλέξουν και υπηρεσίες συντήρησης των υποδομών τους με συμβόλαια συντήρησης.

 

Τα Πληροφοριακά συστήματα αναφέρονται σε, (Servers, Pc’s, Storage, Printers, Plotters, Copiers και περιφερειακά αυτών), τα Λειτουργικά συστήματα σε (Operating software, Databases, Security Firebox – Firewall), τα Δικτυακά σε (LAN’s, WAN’s, Routing, Switching, Network management, Internet, Intranets), τα Τηλεπικοινωνιακά συστήματα σε ( κλασικά τηλεφωνικά κέντρα PBX, VoIP – SIP Elastix Asterix τηλ. Κέντρα) καθώς και επώνυμα αναλώσιμα για το σύνολο των γνωστών κατασκευαστών.

 

Η Epsilon TeleData, υποστηρίζει εφαρμογές όπως ERP, CRM, Voip, Firewall, των εταιρειών Microsoft, Elastix, Allied Telesis, Open Text, Thesis κλπ, αναπτύσσοντας παράλληλα πολλές κάθετες λύσεις για συγκεκριμένες κάθετες αγορές και νέες απαιτήσεις και ανάγκες.

 

Επιπλέον σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση τεχνικών υποδομών, η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένα συνεργαζόμενα συνεργεία για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση των Server rooms, των καλωδίων ή/ και των οπτικών ινών καθώς και των υπολοίπων εργασιών για υποδομές ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, ψευδοδάπεδα, κλιματισμό, UPS, γεννήτριες και πεδία αυτόματης μεταγωγής κλπ)

Η τεχνική υποστήριξη

αναλαμβάνετε  ολοκληρωμένα από την EPSILON TELEDATA με Μελέτες και Συμβάσεις, στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Μηχανών Γραφείου (φωτοτυπικά εκτυπωτές)

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης που καλύπτει η EPSILON TELEDATA, αναφέρονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής

Μελέτη, Εγκατάσταση, Ρυθμίσεις, Συνδέσεις, Προγραμματισμοί στα Δίκτυα Πληροφορικής

Στις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης εξοπλισμού μετά την προμήθεια, περιλαμβάνονται η μεταφορά, η σύνδεση του εξοπλισμού σε διαμορφωμένο και πιστοποιημένο καλωδιακό δίκτυο που ήδη έχουμε προεγκαταστήσει, (Rack, Servers, Monitor, KVM, Switches, Patch panels, Cable Organizer, Patch cords, Optical cables, Firebox, UPS, Routers, Security Alerts), οι ρυθμίσεις και οι προγραμματισμοί του ενεργού εξοπλισμού δικτύων (Linux, Microsoft Windows & licenses, Exchange Server, Internet, Firewall, διαμόρφωση κοινόχρηστων, διαμόρφωση emails, Backup Software – Storage), και αφορούν όλες εκείνες τις εργασίες που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού του εκάστοτε Πελάτη μας.

Μελέτη, Εγκατάσταση, Ρυθμίσεις, Συνδέσεις, Προγραμματισμοί στον Περιφερειακό & Τερματικό Εξοπλισμό Πληροφορικής

Στις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης εξοπλισμού μετά την προμήθεια, περιλαμβάνονται η μεταφορά, η σύνδεση του εξοπλισμού Personal Business Computers, Monitors, Printers, IP Telephone, Scanner, UPS, οι ρυθμίσεις και οι προγραμματισμοί των Microsoft Windows – Office, ERP Software, Internet, Emails, Antivirus, Adobe κ.λ.π., καθώς και εκπαίδευση των χρηστών στην λειτουργία τους για την ολοκλήρωση όλων εκείνων των εργασιών που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού του εκάστοτε Πελάτη μας.

Μελέτη, Εγκατάσταση, Ρυθμίσεις, Συνδέσεις, Προγραμματισμοί στον Περιφερειακό & Τερματικό Εξοπλισμό Πληροφορικής
On-Call Συμβατική Τεχνική Υποστήριξη Εντός Καθορισμένου Χρόνου με Προαγορά Ωρών Τεχνικής Υποστήριξης

On-Call Συμβατική Τεχνική Υποστήριξη Εντός Καθορισμένου Χρόνου με Προαγορά Ωρών Τεχνικής Υποστήριξης

Η κατηγορία αναφέρεται σε Υπηρεσίες Τεχνικής Εξυπηρέτησης με Σύμβαση, που παρέχονται στον Πελάτη, μετά από κλήση του (on call). Σε κάθε περίπτωση, η EPSILON TELEDATA μετά από κλήση του Πελάτη και εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος 4 εργάσιμων ωρών, αναλαμβάνει να αποστείλει τεχνικούς της (εντός Λεκανοπεδίου Αττικής), οι οποίοι θα προβούν στην επίλυση των προβλημάτων για την αδιάλειπτη λειτουργία των εργασιών του Πελάτη. Για τον λόγο αυτό ενδέχεται να απαιτηθούν υπηρεσίες αντικατάστασης του ελαττωματικού εξοπλισμού με ίδιου τύπου, έως την πλήρη αποκατάστασή του.  Η υπηρεσία αυτή παρέχεται με την προαγορά ωρών τεχνικής υποστήριξης την οποία ο Πελάτης καταναλώνει εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Μόνιμη On-site Συμβατική Τεχνική Υποστήριξη Εντός Καθορισμένου Χρόνου με Καθημερινή Παρουσία Τεχνικού

Αφορά Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης που παρέχονται από την EPSILON TELEDATA βάση ετήσιας Σύμβασης με μόνιμη παρουσία τεχνικών για όλες τις εργάσιμες ημέρες του έτους με 8ωρη απασχόληση, ή σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες  στον χώρο του Πελάτη, και περιλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη για την λειτουργία και Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων του Πελάτη.

Η υπηρεσία αυτή αποτελεί την πιο ισχυρή και ολοκληρωμένη παροχή που προσφέρει η EPSILON TELEDATA, διότι δίνει την δυνατότητα και την ευκολία στον Πελάτη να διαχειριστεί την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου του με πλήρη εξειδικευμένο προσωπικό από την Εταιρεία μας, και με χαμηλότερο κόστος διαχείρισης.

Μόνιμη On-site Συμβατική Τεχνική Υποστήριξη Εντός Καθορισμένου Χρόνου με Καθημερινή Παρουσία Τεχνικού