Μελέτη και Εγκατάσταση Δικτύου

Η EPSILON TELEDATA δραστηριοποιείται στους κλάδους της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
Τα αντικείμενα ενασχόλησης είναι η έρευνα, η ανάπτυξη και η υλοποίηση δικτύων & υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Μελέτη και Εγκατάσταση Δικτύου

Οι λύσεις μας & οι υπηρεσίες για μελέτη & εγκατάσταση δικτύων αναλύονται στα ακόλουθα

Οι προσφερόμενες λύσεις

 • BCCS – Business Call Centers Solutions
 • Μελέτη και εγκατάσταση ενσύρματων δικτύων utp & οπτικής ίνας
 • Μελέτη και εγκατάσταση ασύρματων δικτύων (Wi-Fi, Hotspots, Μικροκυματικές ζέυξεις)
 • VPN access – Site to Site VPN solutions
 • NMS systems – Monitoring solutions

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες

 • Σύνταξη προτάσεων πλάνου επιχειρησιακής ανάπτυξης έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για λογαριασμό Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εγκατάσταση και αναβάθμιση ευρυζωνικών δικτύων για μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων  και Οργανισμών
 • Εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση, τροποποίηση & ανάπτυξη υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής και δικτύων τηλεπικοινωνιών

Μελέτη ανάπτυξη και εγκατάσταση

 • Τεχνογνωσία ανάπτυξης δικτύων βασισμένα σε τεχνικές οριζόντιου utp & καθέτου οπτικής
 • Δημιουργία Data room
 • Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στο χώρο της παροχής εγγυημένης ποιότητας υπηρεσίας σε δίκτυα όλων των ειδών
 • Εξειδικευμένα συστήματα παρακολούθησης και ασφάλειας των Server rooms

Μελέτη και Εγκατάσταση

 • Δομημένης Καλωδίωσης
 • Καλωδιακής υποδομής UTP/FTP Cat5/Cat6.
 • Δικτύων τύπου Ethernet
 • Δικτύων οπτικών ινών
 • Ενεργών στοιχείων δικτύου ( Switches, Routers, Bridges)
 • Racks ( Τερματισμός & Πιστοποίηση )
 • Τοπικών Δικτύων
 • Και παραμετροποίηση δικτύων peer-to-peer
 • Παραμετροποίηση δικτύων Server-based
 • Μεθόδων Security
 • ασύρματων δικτύων
 • Δικτύων WAN
 • Κόμβων
 • Επικοινωνίας απομακρυσμένων σημείων – κεντρικού σημείου
 • Δικτύων VPN, Frame Relay, ATM, MPLS over ADSL
 • Μεταγωγής φωνής, video, Multimedia σε δίκτυα WAN
 • Συστημάτων Ασφαλείας Δικτύων
 • Συστημάτων Παρακολούθησης Δικτύων
 • Κατανεμημένης Δικτυακής Αποθήκευσης Δεδομένων (Storage Area Networks)
 • Network Backup
 • Local Backup
 • SAN Servers
 • IP Cameras
 • Τοπικής Παρακολούθησης
 • Απομακρυσμένης Παρακολούθησης
 • IP Camera Server
 • Καταγραφής Video Server
 • Voice Over IP ( Voip)
 • Τοπικής IP Τηλεφωνίας
 • Απομακρυσμένης IP Τηλεφωνίας
 • Υπηρεσία Προγραμματισμού υπάρχοντος εξοπλισμού Δικτύου IP
 • Τηλεφωνίας
 • Τηλεφωνικών Κέντρων PSTN / ISDN
 • Συστήματος Τηλεφωνικού Κέντρου
 • Συστημάτων Καταγραφής Κλήσεων
 • Λογισμικού διαχείρισης στοιχείων κλήσεων
 • Υπηρεσία Προγραμματισμού υπάρχοντος εξοπλισμού Τηλεφωνικών κέντρων

Ενδεικτικά αναφέρονται κύριες δραστηριότητες που υλοποιεί η EPSILON TELEDATA

 • Υπολογιστικά συστήματα

Μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, συντήρηση, έρευνα, επίβλεψη λειτουργίας και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα πάσης φύσεως υπολογιστικά συστήματα, τις εγκαταστάσεις τους και τις εφαρμογές τους

 • Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες

Διαχείριση τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων

 • Πληροφορία σε οποιαδήποτε μορφή

Ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφορίας με οποιαδήποτε μορφή

 • Εφαρμογές τηλεματικής και πολυμέσων

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δοκιμή, εγκατάσταση και συντήρηση (εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει) λογισμικού συστημάτων και λογισμικού εφαρμογών, εφαρμογών τηλεματικής και πολυμέσων

 • Ασύρματη και Ενσύρματη τηλεπικοινωνία

Μελέτη, σχεδιασμός εγκατάστασης, προγραμματισμός, εποπτεία, επέκταση, συντήρηση και αξιολόγηση συστημάτων ασύρματης και ενσύρματης τηλεπικοινωνίας, συστημάτων μετάδοσης πληροφοριών, και κάθε ανάλογη εφαρμογή αυτών.

 • Σύνταξη και Αξιολόγηση μελετών

Σύνταξη και αξιολόγηση μελετών που αφορούν στην ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων πληροφοριών, εφαρμογές λογισμικού, εφαρμογές τεχνολογίας υλικού, συστημάτων τηλεματικής, συστημάτων τηλεπικοινωνιών, δικτύων, αξιόπιστες εφαρμογές υψηλής απόδοσης, καθώς και εφαρμογές πληροφοριών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών / διαδικασιών.

 • Διαχείριση έργων

Διαχείριση έργων εγκατάστασης πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

 • Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα Πληροφορικής, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.

 • Μελέτη, Έρευνα και Εφαρμογή

Μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της EPSILON TELEDATA καλύπτει τους παρακάτω περιγραφόμενους τομείς

α) Δικτύωσης και Επικοινωνίας: Σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση υπολογιστικών πόρων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.

β) Προγραμματισμού Υπολογιστών και Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού: Προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη λογισμικού, σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, σχεδιασμό και εγκατάσταση VOiP τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συστημάτων. Δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας.

γ) Υλικού και Συσκευών: Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων περιφερειακών Η/Υ, σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής.