Τηλεφωνικά Κέντρα Samsung

Τα SAMSUNG OfficeServ Series

Αποτελούν μια ελκυστική & οικονομική λύση για όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων. Η EPSILON TELEDATA διαθέτει έμπειρο προσωπικό για να υλοποιήσει την εγκατάσταση & την συντήρηση των προηγμένων τηλεφωνικών κέντρων της SAMSUNG.

SAMSUNG officeserv 7000 series

Δείτε τις επαγγελματικές λύσεις της SAMSUNG

SAMSUNG OfficeServ 7030

samsung-officeserv-7030Το SAMSUNG Τηλεφωνικό Σύστημα (IP PBX) OfficeServ 7030 είναι σχεδιασμένο για μικρές επιχειρήσεις υποστηρίζοντας έως και 20 χρήστες. Προσφέρει προηγμένες δυνατότητες φωνής και ασύρματης επικοινωνίας  με ενσωματωμένο Media Gateway Interface (MGI) για IP δυνατότητες, Session Border Controller (SBC), Media Proxy Server (MPS) και VoiceMail. Στα διαθέσιμα slots τοποθετούνται κάρτες ώστε το σύστημα να προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησης απλές ή ειδικές ή IP συσκευές αναλογικές ή ψηφιακές ή SIP γραμμές παρόχου. Είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει και να ταιριάζει σε μοντέρνα δίκτυα μέσω των RJ45 θυρών, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο εγκατάστασης και γενικότερα απλουστεύει τις διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών και συντήρησης.

SAMSUNG OfficeServ 7100

samsung-officeserv-7100Το SAMSUNG Τηλεφωνικό Κέντρο (IP PBX) OfficeServ 7100 είναι μια ευέλικτη εναλλακτική πρόταση για μικρότερα του OS7200 συστήματος. Με ενσωματωμένο Media Gateway Interface (MGI), Session Border Controller (SBC), Media Proxy Server (MPS) και VoiceMail δίνει τη δυνατότητα κάλυψης επιπλέον δυνατοτήτων μέσω modules που εγκαθίστανται στα 2 universal slots που διαθέτει. Δύναται να υποστηρίξει έως 60 χρήστες ενώ είναι συμβατό με αναλογικές, ψηφιακές ή SIP γραμμές. Είναι 19 inc rack mountable, με RJ45 θύρες, έτοιμο να υποστηρίξει τοπολογία έως και 1000 sites. Η SAMSUNG έχει την πολιτική χρήσης ανοικτής αρχιτεκτονικής σε όλα τα συστήματά της ώστε οι συσκευές, οι κάρτες και τα modules που χρησιμοποιούνται να είναι συμβατά μεταξύ τους, πετυχαίνοντας προστασία στην αρχική επένδυση. Τα συστήματα SAMSUNG της σειράς OfficeServ 7000 μεγαλώνουν όσο και η επιχείρησή σας.

SAMSUNG OfficeServ 7200

samsung-officeserv-7200Το OfficeServ 7200 είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει μοντέρνα μορφή επικοινωνίας, μετάδοση φωνής και δεδομένων, ενσύρματα ή και ασύρματα βασιζόμενο σε ολοκληρωμένη IP πλατφόρμα. Δύναται να υποστηρίξει έως 128 χρήστες (σύνθεση 2 ερμαρίων) ενώ είναι συμβατό με αναλογικές, ψηφιακές ή SIP γραμμές. Καλύπτει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης μέσω της μοντέρνας και ανοικτής αρχιτεκτονικής και των επιπλέον δυνατοτήτων μέσω των modules που εγκαθίστανται στα 6 slots τα οποία διαθέτει κάθε ερμάριο (max 2 ερμάρια). Είναι 19 inc rack mountable, με RJ45 θύρες, έτοιμο να υποστηρίξει τοπολογία έως και 1000 sites. Οι συσκευές, οι κάρτες και τα modules που χρησιμοποιούνται στο OfficeServ 7200 είναι συμβατά και στα συστήματα 7200S, 7400, 7100, πετυχαίνοντας προστασία στην αρχική επένδυση. Τα συστήματα SAMSUNG της σειράς OfficeServ 7000 μεγαλώνουν όσο και η επιχείρησή σας.

SAMSUNG OfficeServ 7400

samsung-officeserv-7400Το Samsung OfficeServ 7400 απευθύνεται σε μεγάλους Οργανισμούς και σε μεγάλες Επιχειρήσεις. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει υψηλής ποιότητας επικοινωνίες φωνής και δεδομένων βασιζόμενο σε ολοκληρωμένη IP πλατφόρμα, ενώ παράλληλα υποστηρίζει μία ευρεία γκάμα εφαρμογών. Δύναται να υποστηρίξει έως 480 χρήστες (σύνθεση 3 ερμαρίων) ενώ είναι συμβατό με αναλογικές, ψηφιακές ή SIP γραμμές. Καλύπτει τις ανάγκες κάθε Επιχείρησης μέσω της μοντέρνας και ανοικτής αρχιτεκτονικής. Οι δυνατότητες που παρέχουν τα modules, εγκαθίστανται στα 12 slots που διαθέτει ανά ερμάριο (max 3 ερμάρια). Είναι 19 inc rack mountable, με RJ45 θύρες, έτοιμο να υποστηρίξει τοπολογία έως και 1000 sites. Οι συσκευές, οι κάρτες και τα modules που χρησιμοποιούνται στο OfficeServ 7400 είναι συμβατά και στα συστήματα 7200S, 7200, 7100, πετυχαίνοντας προστασία στην αρχική επένδυση. Τα συστήματα SAMSUNG της σειράς OfficeServ 7000 μεγαλώνουν όσο και η επιχείρησή σας.