Τεχνική υποστήριξη Servers και Δικτύων στο χώρο σας (etd-1)

Κωδικός etd.gr: 1310001
Τιμή
€ 50.00
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.: € 40.32
View Detail

Περιγραφή

Η υπηρεσία αντιστοιχεί σε εργασίες εγκατάστασης,  παραμετροποίησης και τεχνικής υποστήριξης που αναφέρονται παρακάτω διάρκειας 1 (μιας) στον χώρο σας.

 • Εγκατάσταση, αντικατάσταση εξαρτημάτων hardware
 • Παραμετροποίηση εξαρτημάτων hardware
 • Εγκατάσταση, τοποθέτηση Server ή άλλων συσκευών σε Rack
 • Εγκατάσταση & παραμετροποίηση Λειτουργικού συστήματος (Windows, Linux)
 • Εγκατάσταση & παραμετροποίηση Ρόλων & Υπηρεσιών εξυπηρετητή Microsoft (Active Directory, File & Print Services, SQL Server, IIS κ.α.)
 • Εγκατάσταση & παραμετροποίηση Υπηρεσιών εξυπηρετητή Linux (Samba, Mail Server, FTP Services, Apache κ.α.)
 • Εγκατάσταση & παραμετροποίηση εφαρμογών λήψης αντιγράφων ασφαλείας (BackUP)
 • Εγκατάσταση & παραμετροποίηση εφαρμογών ή συσκευών NAS
 • Παραμετροποίηση Δικτύου
 • Βασική ανάλυση ασφαλείας σε Λειτουργικά Microsoft (MBSA)
 • Στοχευμένη ασφάλιση δικτύων μέσω Auditing και Penetration testing
 • Εγκατάσταση εφαρμογών και προγραμμάτων ασφαλείας (Antivirus)
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας & επίλυση προβλημάτων
 • BackUp αρχείων σε εξωτερικά ή δικτυακά μέσα
 • Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης
 • Ανάπτυξη ασύρματης δικτύωσης
 • Εγκατάσταση & παραμετροποίηση δικτύων VPN
 • Εγκατάσταση & παραμετροποίηση Firewall Watchguard
 • Εγκατάσταση εκτυπωτικών ή φωτοτυπικών συσκευών & παραμετροποίηση τους
 • Εγκατάσταση & ανάπτυξη συστήματος ελέγχου Data Center (Θερμοκρασία, Υγρασία, Ροή αέρα, Φωτισμός κ.α.)
 • Δημιουργία Virtualization σε Windows Server με HypeV ή VMWare
 • Δημιουργία Virtualization σε Linux Server με qemu(KVM) ή VirtualBox

Για επιπλέον διάρκεια επιλέξτε την ποσότητα ωρών από το καλάθι σας.