Η Εταιρία

Η Εταιρεία Epsilon TeleData ιδρύθηκε το 2003 σε συνέχεια εμπειρίας και όμορων Εταιρειών από το 1992, και αναπτύχθηκε στον χώρο της Τεχνολογίας σε Συστήματα και Εφαρμογές Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες των Πελατών της και να προσφέρει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της γρήγορα, σύγχρονα και με ασφάλεια.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ακολουθώντας μία σύγχρονη οργανωτική δομή, η Epsilon TeleData αναπτύσσει την δραστηριότητά της στον τομέα της διάθεσης, εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών με ολοκληρωμένες εφαρμογές και δημιουργία δικτύων, υπηρεσίες μελέτης εγκατάστασης διαχείρισης και συντήρησης Εφαρμογών & Δικτύων, σύγχρονα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας της πληροφορίας και των ψηφιακών εφαρμογών, ERP Softwares, υπηρεσίες χρονομίσθωσης και διαχείρισης προϊόντων Πληροφορικής Τηλεφωνικών κέντρων VoIP & Ψηφιακών Εκτυπωτών-Φωτοτυπικών.

Απευθυνόμαστε κυρίως σε μεσαίες και μεγάλες Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
Η Epsilon TeleData προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλού επιπέδου που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των επιχειρήσεων σε τεχνολογία και υπηρεσίες.
Η Εταιρία αναπτύσσει συνεργασίες και προσφέρει στους Πελάτες της σύγχρονες λύσεις σε εξοπλισμό Λογισμικό και Υπηρεσίες, με σκοπό την καλή λειτουργία και την αποδοτικότητα της Επιχείρησής τους.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η Epsilon TeleData, δραστηριοποιείται στη προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη  προϊόντων και λύσεων Πληροφορικής, καλύπτοντας τις ανάγκες των τελικών Πελατών. H Εταιρεία έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες διαθέτοντας στην αγορά μεγάλη γκάμα προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Επιπλέον η Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 για την βελτίωση των υπηρεσιών της. Όλα τα προϊόντα εξοπλισμού καλύπτονται με εγγυήσεις των κατασκευαστών αλλά και με επέκταση της υποστήριξης μέσω συμβολαίων τεχνικής συντήρησης.

Το τμήμα πληροφορικής και υποδομών της Epsilon TeleData, διαχειρίζεται για τους Πελάτες όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό πληροφορικής: Hardware, δικτύων και περιφερειακού εξοπλισμού, Operating Software, Εφαρμογές και Λογισμικά, ανταλλακτικά και αναλώσιμα, ο οποίος είναι απαραίτητος για την λειτουργία μιας Επιχείρησης ή ενός Οργανισμού.

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός προέρχεται από τους κορυφαίους κατασκευαστές στον κόσμο όπως Hewlett-Packard, Lenovo, Dell, Samsung, Intel, Microsoft, Symantec, Watchguard, και άλλα αναγνωρισμένα Brands, με όλες τις πιστοποιήσεις και εγγυήσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία και απόδοση.

Οι κατηγορίες που διαχειρίζεται το τμήμα πληροφορικής είναι:

 • IT Hardware:

Servers, Virtualization, Data Centers, Storage, High Availability Systems, Networking and Data Communication Devices, Security, Firewall, Wireless, Routing & Switching, PC’s, Notebooks, Tablets, Printers, Printers MFP’s, Scanners, Plotters, Copiers, Monitors IT Peripherals, Spare Parts, Supplies.

 • Telecom & Office Automation Hardware:

Switch Boards, PBX’s, VoIP Systems, Security Systems, Faxes, Copiers, TV screens, Presentation Devices.

 • Software System / Internet / Middleware:

Windows Server and Licenses, Microsoft Windows & Office, Linux, Mail Server, ERP Software, Upgrades, Internet Licenses and Connections, Firewall, Antivirus & other Security Software.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η Epsilon TeleData προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες στον τομέα της Πληροφορικής & των Τηλεπικοινωνιών και καλύπτει μετά από μελέτη το σύνολο των αναγκών εξυπηρετώντας γρήγορα μέσα από μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών υποστήριξης αναβάθμισης και συντήρησης. Η Εταιρεία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την μελέτη, την οικονομοτεχνική πρόταση και την υλοποίηση απλών και σύνθετων έργων εξοπλισμού και υποδομών, και κατόπιν την τεχνική τους υποστήριξη με συμβόλαια συντήρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Epsilon TeleData προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τεχνολογίας.

Οι υπηρεσίες αναφέρονται στον σχεδιασμό την κατασκευή και την συνεχή συντήρηση και αναβάθμιση σύγχρονων Data Center στα οποία αναπτύσσονται υπολογιστικά συστήματα με συστοιχίες Server ( Hardware & Virtual Server): Domain Controller, File Server, DNS Server, Mail Server, Print Server, SQL Server, FTP Server, δικτυακές υποδομές ενεργού εξοπλισμού, ανάπτυξη δομημένης καλωδίωσης UTP και οπτικών ινών, τερματικές υπολογιστικές μονάδες και περιφερειακός εξοπλισμός, ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών και προγραμμάτων, μονάδες αποθήκευσης Storage και λύσεις Back-Up, Networking, ενεργοποίηση και διαχείριση Internet, ανάπτυξη firewall και λύσεις Security, εγκατάσταση και λειτουργία UPS για την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας,

Γεννήτριες, συστήματα Alert ασφαλείας και παρακολούθησης, Πυρόσβεση, Access Control, Monitoring, Ψευδοδάπεδα, Ψύξη, Συναγερμοί, σε συνεργασία με όλους τους κορυφαίους κατασκευαστές και τις ομάδες ειδικών Η/Μ μηχανικών συνεργατών της Εταιρείας.

Οι Επιχειρηματικές λύσεις πληροφορικής της Epsilon TeleData υποστηρίζονται από το εξειδικευμένο Τεχνικό Τμήμα της Εταιρίας και τους Συνεργάτες της, με όλες τις απαιτούμενες Πιστοποιήσεις, απευθυνόμενοι σε ένα ευρύ φάσμα της αγοράς, αναπτύσσοντας ένα πλήρη πακέτο διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. Οι υπηρεσίες προσφέρονται ανάλογα με τις επί μέρους ανάγκες του Πελάτη, είτε κατά περίπτωση, είτε κατόπιν Συμβολαίων Συντήρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην πώληση, εγκατάσταση, προγραμματισμό και συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων και συνεργάζεται με την κορυφαία Εταιρεία SAMSUNG για όλη την γκάμα προϊόντων της 7030, 7200, 7400 Samsung Office Serv με πολλές λύσεις για μεσαίες και μεγάλες Επιχειρήσεις και Δημόσιο τομέα προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Επιπλέον η Epsilon TeleData προσφέρει ολοκληρωμένες VoIP εφαρμογές: τηλεφωνικά κέντρα Asterisk – Elastix με εγκατάσταση σε αυτόνομο Server αλλά και σε Virtual Machine, κατάλληλα και για μεγάλα Call Centers, IVR συστήματα Fax to Email, καταγραφή συνομιλιών, Voicemail to Email, Call reports, Instant Messaging, απομακρυσμένη διαχείριση, σύνδεση απομακρυσμένων εσωτερικών (smartphones – tablets – τηλεφωνικές συσκευές) μέσω internet ADSL & 3G/4G, υποστήριξη αναλογικών και ψηφιακών (PRI, BRI) γραμμών, ασφαλές κρυπτογραφημένο δίκτυο, λειτουργία σε υπάρχον καλωδιακό δίκτυο πληροφορικής, δυνατότητα απεριόριστων εσωτερικών, κ.λ.π.

Οι Πελάτες μας έχουν την δυνατότητα να ενοποιήσουν απομακρυσμένους εργασιακούς χώρους με λύσεις ενοποιημένης διαχείρισης επικοινωνίας με τεχνολογίες V.P.N., ανάπτυξη καλωδιακών συνδέσεων, με μισθωμένες, sync & async, Point-to-Point, VDSL γραμμές ανάλογα με τις εφαρμογές.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & INTERNET

Η επικοινωνία μέσω δικτύων Data, Voice και Internet, είναι πλέον απαίτηση και σύγχρονος τρόπος γρήγορης ψηφιακής λειτουργίας, όπου επίσης δημιουργείτε η ανάγκη ασφάλειας δικτύου.

Η Epsilon TeleData δημιουργεί στον Πελάτη περιβάλλον ασφάλειας μεταφοράς δεδομένων εντός των δικτύων καθώς επίσης και συνθήκες απορρήτου.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Η Epsilon TeleData συνεργάζεται με τις κυριότερες Εταιρείες κατασκευής λογισμικού. Παράλληλα αντιπροσωπεύει Εταιρείες που παρέχουν κάθετες λύσεις ERP για παραγωγή, αποθήκη τιμολόγηση, διαχείριση προϊόντων.

DIGITAL COPIER ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις μέσω συμβολαίων μίσθωσης – μακροενοικίασης, για την διαχείριση των εκτυπώσεων με σύγχρονα ασπρόμαυρα και έγχρωμα φωτοτυπικά μηχανήματα Konica Minolta, Laser printers, Laser πολυμηχανήματα και Laser fax.

ECOMMERSE SOLUTIONS

Η Epsilon TeleData προχώρησε στην δημιουργία ενός νέου site με την επωνυμία etd.gr, και απευθύνεται πέρα από τις μεσαίες και μεγάλες Επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς σε μικρές επιχειρήσεις και ιδιώτες, με προσφορά σε προϊόντα της ευρύτερης πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Με την διαδικασία αυτή η Εταιρεία θα επικοινωνεί καθημερινά και θα ενημερώνει υφιστάμενους αλλά και νέους Πελάτες για το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει με διαφάνεια και αξιοπιστία.

H Εταιρεία διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την κατασκευή και φιλοξενία εφαρμογών Site & E-Shop και αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την συντήρηση της νέας διαδικτυακής παρουσίας σας.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η Epsilon TeleData διαχειρίζεται συστήματα υψηλής τεχνολογίας και για τον λόγο αυτό προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των Πελατών, και υλοποιούνται από οργανωμένα τεχνικά  τμήματα, στα οποία ασχολούνται μηχανικοί, τεχνικοί και προσωπικό υποστήριξης.

Συνοπτικός Πίνακας Υπηρεσιών

 1. Αρχική εγκατάσταση δικτυακού ή περιφερειακού εξοπλισμού, ρυθμίσεις, συνδέσεις, προγραμματισμοί, ενεργοποίηση email & internet, δικτυακές εφαρμογές, ρυθμίσεις επικοινωνίας, εκπαίδευση.
 2. Τεχνική υποστήριξη βάση Σύμβασης,
  • Εντός καθορισμένου χρόνου / Ετήσιες κ.λ.π.,
  • Mόνιμη On-Site παρουσία τεχνικών / Outsourcing σε απομακρυσμένες περιοχές,
  • Προαγορά ωρών τεχνικής υποστήριξης,
  • Service Level Agreements / SLA’s (On Site παρουσία μηχανικών),
 3. Υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης,
 4. Συμβάσεις κατά παραγγελία (Migration, Deployment, Disaster Recovery, Web Hosting, Project Management Κλπ),
 5. Συμβάσεις έργου,
 6. Τεχνική υποστήριξη με κλήση τεχνικού.

Πιο συγκεκριμένα οι τεχνικές υπηρεσίες καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:

 • Μελέτες και προτάσεις για την δημιουργία ή την βελτιστοποίηση της εγκατάστασης και της λειτουργίας του κάθε δικτύου Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών,
 • Δίκτυα & Τηλεπικοινωνίες: εγκατάσταση ή συντήρηση του ενεργού εξοπλισμού για τις ανάγκες δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Ασύρματα δίκτυα.
 • Εγκαταστάσεις λύσεων VoiP (Elastix – Asterisk).
 • Network management και Security.
 • Καλωδιακές και Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
 • Μελέτη και εγκατάσταση καλωδιακών συστημάτων για ασθενή και ισχυρά ρεύματα, και εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης σε category 5 και 6 ή οπτικές ίνες (fiber optics).
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται, κλιματισμός, ψευδοδάπεδα κλπ.
 • Μελέτη και κατασκευή Data Room,
 • Συντήρηση Data Room,
 • Μελέτη, εγκατάσταση, Συντήρηση UPS, Γεννήτριες,
 • Μελέτη, εγκατάσταση, Συντήρηση Τηλεφωνικών κέντρων Samsung, & VoiP,
 • Μελέτη, εγκατάσταση, Συντήρηση περιφερειακού εξοπλισμού,
 • Εξειδικευμένες λύσεις διαχείρισης εγγράφων (document management),
 • Διαχείριση εκτυπώσεων με χρονομίσθωση φωτοτυπικών,

Οι συμβάσεις συντήρησης της Epsilon TeleData έχουν σαν στόχο την ολοκληρωμένη τεχνική κάλυψη για την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία και συνεχή αναβάθμιση όλων των συστημάτων Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και μηχανών γραφείου που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στον Πελάτη.