Εφαρμογές Τηλεπικοινωνιών

Με εμπειρία 25 χρόνων

στον τομέα Τηλεπικοινωνιών η EPSILON TELEDATA αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την μελέτη και την υλοποίηση Τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών με ασυναγώνιστη ποιότητα για κάθε είδους επιχειρήσεις.

Εφαρμογές Τηλεπικοινωνιών VoiP

Δίνουμε ολοκληρωμένες λύσεις

 • Δίκτυα Τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών σε διάφορα λειτουργικά περιβάλλοντα
 • Τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται τα συστήματα επικοινωνιών
 • Δικτυακά πρωτόκολλα και τεχνικές σχεδίασης των σύγχρονων δικτύων τηλεπικοινωνιών
 • Ενεργοποίηση και συντήρηση Ψηφιακών συστημάτων
 • Υπηρεσίες για την ασφάλεια των συστημάτων
 • Προμήθεια εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση και εφαρμογή των υποδομών
 • Προγραμματισμό ευρείας γκάμας Τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών & συστημάτων
Με γνώσεις και εμπειρία στο προγραμματισμό που καλύπτουν ευρεία γκάμα Τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών και συστημάτων, προσφέρουμε στον πελάτη όλο τον απαραίτητο Εξοπλισμό και Λογισμικό, για την ανάπτυξη Δικτύων.
 • Τηλεπικοινωνιακά κέντρα συμβατικά και VOIP
 • Δικτυακές υποδομές (καλωδιακές & ασύρματες)
 • Λύσεις Ασφάλειας και Καταγραφής Δεδομένων και φωνής
 • Διακίνησης της πληροφορίας
 • Ενεργό Εξοπλισμό
 • Τερματικές ψηφιακές & VOIP συσκευές και κονσόλες, με βάση τις ανάγκες των Επιχειρήσεων των Οργανισμών
Η EPSILON TELEDATA αναλαμβάνει τη τεχνική υποστήριξη νέων ή υφιστάμενων έργων, με αντίστοιχα συμβόλαια, και πιστοποιημένους τεχνικούς.

Η Εταιρία μας συνεργάζεται με όλους τους κορυφαίους κατασκευαστές στο κόσμο όπως, η Samsung, η Allied Telesis, η Yealink, Microsoft, καθώς και πολλούς άλλους. Όλα τα προϊόντα εξοπλισμού καλύπτονται από τις εγγυήσεις των κατασκευαστών Εταιρειών, και επιπλέον με αντίστοιχα συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης της Εταιρείας μας.
ΗEPSILON TELEDATA μελετά, σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει Ολοκληρωμένες Τηλεπικοινωνιακές Λύσεις, που καλύπτουν τις σημερινές αλλά και τις αυριανές ανάγκες των πελατών της.

Η μακρόχρονη παράδοση της EPSILON TELEDATA στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και η συνεργασία της με τις μεγαλύτερες εταιρίες τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στον κόσμο, εξασφαλίζουν σε όλους τους πελάτες της προηγμένα και αξιόπιστα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, καθώς και πιστοποιημένες εφαρμογές απόλυτης λειτουργικότητας.

Με επίκεντρο τον Πελάτη, η EPSILON TELEDATA παρέχει μία σειρά Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Εφαρμογών, που προσαρμόζονται στις

ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης και υποστηρίζουν συνολικά τις ανάγκες τους, από το στάδιο της μελέτης μέχρι την υποστήριξη και την εκπαίδευση του προσωπικού.

ΗEPSILON TELEDATA, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία στην ενοποίηση εφαρμογών Φωνής, Εικόνας και Δεδομένων, δημιουργεί ένα αποτελεσματικό και γρήγορο Δίκτυο Επικοινωνίας. Σε συνδυασμό με τις Εταιρείες FORTHNET, OTE, η EPSILON TELEDATA μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της εκτός από τις κλασσικές λύσεις Private Networking, και ολοκληρωμένες λύσεις VPN που παρέχουν την ίδια αξιοπιστία με μικρότερο κόστος λειτουργίας δικτύου και συντήρησής του.

Samsung VoiP
microsoft VoiP
yealink VoiP
alliedtelesis VoiP