Υπηρεσίες

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εγκατάσταση και εφαρμογή των υποδομών, προγραμματισμό ευρείας γκάμας πληροφοριακών συστημάτων.
Αναλυτικά

Εφαρμογές Τηλεπικοινωνιών

Εγκατάσταση νέων συμβατικών και VoIP τηλεφωνικών κέντρων. Προγραμματισμός και υποστήριξη.
Αναλυτικά

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη με Μελέτες και Συμβάσεις, στους τομείς της Πληροφορικής των Τηλεπικοινωνιών
Αναλυτικά

Ενοικίαση Εξοπλισμού Πληροφορικής

Ενοικίαση και επιπλέον τεχνική υποστήριξη  Συνεδρίων, Παρουσιάσεων, Εκθέσεων, Σεμιναρίων
Αναλυτικά

Μελέτη και Εγκατάσταση Δικτύου

Η έρευνα, η ανάπτυξη και η υλοποίηση δικτύων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Αναλυτικά

Εφαρμογές ERP

Ολοκληρωμένα συστήματα λογισμικού, που ενσωματώνουν και υλοποιούν εν δυνάμει όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες
Αναλυτικά

Ψηφιακά Φωτοαντιγραφικά: Ενοικίαση, Μίσθωση, Πωλήσεις

Μίσθωση ψηφιακών φωτοαντιγραφικών, που διαθέτουν ανάλογα με τις ανάγκες σας εκτυπώσεις για έγχρωμη ή μονόχρωμη παραγωγή
Αναλυτικά

UPS και Εναλλακτικές Μορφές Ασφαλούς Ενέργειας

UPS και Εναλλακτικές Μορφές Ασφαλούς Ενέργειας.
Αναλυτικά

Κατασκευή Ιστοσελίδων και Web Εφαρμογών

Κατασκευή Ιστοσελίδων και Web Εφαρμογών.
Αναλυτικά