«Ψηφιακή Μέριμνα»

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ETD.GR

Είσαι Φοιτητής; Μαθητής; Σπουδαστής; Στην Epsilon Teledata Στηρίζουμε το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα
Είσαι δικαιούχος στο voucher των 200€;
Μπορείς στο ETD.GR να επιλέξεις το κατάλληλο για Εσένα:

  • LAPTOP
  • ALL IN ONE DESKTOP
  • DESKTOP

Μάθε ότι χρειάζεσαι για το πρόγραμμα “Ψηφιακή Μέριμνα”

Τι είναι το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»;

Με την τηλεκπαίδευση ολοκληρώνονται εξ αποστάσεως τα μαθήματα λόγω της πανδημίας του COVID-19, με αποτέλεσμα οι Φοιτητές, και οι Μαθητές να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να συμμετέχουν στη διεξαγωγή των μαθημάτων τους. Για να ολοκληρώνονται ψηφιακά οι απομακρυσμένες διδασκαλίες θα πρέπει να έχουν προς χρήση, και συγκεκριμένα η οικογένεια στην οποία ανήκουν, ένα tablet, ή ένα laptop, ή ένα desktop για να μπορεί να γίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης.
Η Κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, διαδικασία μέσω του προγράμματος “Ψηφιακή Μέριμνα”, μέσω του οποίου θα δίνει σε δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια, voucher αξίας 200 ευρώ για την αγορά συσκευής τεχνολογίας.

1. Τι είναι η Ψηφιακή Μέριμνα;

Είναι πρόγραμμα επιδότησης αξίας 200 € για την αγορά Laptop, Tablet, ή Σταθερού υπολογιστή και απευθύνεται σε μαθητές και φοιτητές οικογενειών με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, για την ενίσχυση της ψηφιακής διδασκαλίας.

2. Χρονική διάρκεια προγράμματος

Η ημερομηνία εκκίνησης του προγράμματος είναι στις 12/4/2021 και η διάρκεια του θα είναι 4 μήνες και έως τις 31 Ιουλίου 2021.

3. Πως ενημερώνομαι εάν είμαι δικαιούχος;

Για να δείτε αν είστε δικαιούχος θα το μάθετε μέσω της σελίδας που έχει δημιουργηθεί από την Δράση, κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς taxis net. Εφόσον είστε δικαιούχος, στην σελίδα που θα είστε, μπορείτε να κάνετε την αίτηση και να λάβετε το voucher.

4. Δικαιούμαι voucher;

Για να δείτε αν είστε δικαιούχος θα πρέπει ο γονιός που σας δηλώνει ως προστατευόμενο μέλος να μπει στην σελίδα που έχει δημιουργηθεί από την Δράση, κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς taxis net.Εφόσον είναι δικαιούχος, στην ίδια σελίδα , μπορεί να κάνει την αίτηση και να λάβει το voucher.

5. Μπορεί η αγορά να γίνει με τιμολόγιο;

Όχι, η αγορά με το voucher της Ψηφιακής Μέριμνας, αφορά αποκλειστικά αγορές με Απόδειξη Λιανικής.

6. Τι προϊόντα μπορώ να προμηθευτώ με το voucher;

Με 1 voucher μπορείτε να προμηθευτείτε Αποκλειστικά και μόνον 1 Tablet, ή 1 Laptop ή 1 Σταθερό υπολογιστή με συγκεκριμένα περιφερειακά.

7. Μπορεί η Εταιρεία σας να διαχειριστεί την διαδικασία εάν σας δώσω τους κωδικούς μου TAXIS NET;

Είναι αυστηρά προσωπικά δεδομένα, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε τους κωδικούς σας.

Υποβολή Αίτησης Επιχορήγησης Δικαιούχου – Είσοδος στην εφαρμογή

Οι παρακάτω οδηγίες θα σας βοηθήσουν να υποβάλλετε αίτηση επιχορήγησης και να λάβετε επιταγή (voucher) αγοράς εξοπλισμού
Στο δικτυακό τόπο https://www.digital-access.gov.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα, πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης και να δείτε εάν καλύπτετε τα κριτήρια και εάν δικαιούστε να λάβετε το voucher των 200€. Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά την διαδικασία για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης, τις υποχρεώσεις σας και τα δικαιώματά σας.

Η ενίσχυση των οικογενειών θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους, ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ Α

Εγκεκριμένοι Δικαιούχοι Επιδόματος Παιδιού ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020 στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία εφόσον κάποιο/κάποια από τα εξαρτώμενα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας από 4 έως 24 ετών, σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης.

ΚΥΚΛΟΣ Β

Οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά υπό επιτροπεία με Ισοδύναμο Οικογενειακό Εισόδημα έως 6000€ εφόσον κάποιο/κάποια από τα εξαρτώμενα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας από 4 έως 24 ετών, σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

Η «Ψηφιακή Μέριμνα» θα περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και αποτελεί ένα από τα πρώτα προγράμματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που στοχεύουν να χρησιμοποιήσουν κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε οικογένεια – δικαιούχος του Προγράμματος λαμβάνει μία επιταγή (voucher) ονομαστικής αξίας 200€ ανά ωφελούμενο μαθητή, φοιτητή ή σπουδαστή που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Κάθε επιταγή μπορεί να καλύψει το σύνολο του κόστους του επιλέξιμου εξοπλισμού (100% ενίσχυση), είτε μέρος του συνολικού κόστους εφόσον ο προμηθευόμενος εξοπλισμός υπερβαίνει την αξία των διατιθέμενων vouchers, με το υπόλοιπο ποσό να καλύπτεται από το δικαιούχο.

Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της ενίσχυσης/ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί το πραγματικό κόστος του προμηθευόμενου επιλέξιμου εξοπλισμού, όπως αυτό αποτυπώνεται στα παραστατικά της αντίστοιχης συναλλαγής.

Εφόσον το επιθυμούν, οι οικογένειες με περισσότερα από ένα ωφελούμενα τέκνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν περισσότερες από μία επιταγές (vouchers) για την αγορά μίας υπολογιστικής συσκευής. Το ανώτατο όριο των επιταγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά μίας και μόνο υπολογιστικής συσκευής είναι τρεις. Με άλλα λόγια, το ύψος της δημόσιας επιχορήγησης ανά προμηθευόμενη συσκευή στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια ευρώ (600€). Επίσης, για κάθε επιταγή, οι Δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται μία και μόνο υπολογιστική συσκευή (για παράδειγμα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία επιταγή για την αγορά δύο ταμπλετών.

Οι Δικαιούχοι του voucher θα πρέπει να καλύπτουν σωρευτικά τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

Κριτήριο 1: Οικογένειες με εξαρτώμενα παιδία ή παιδιά υπό επιτροπεία
Κριτήριο 2: Ισοδύναμο Οικογενειακό Εισόδημα έως 6.000€
Κριτήριο 3: Κάποιο/κάποια από τα εξαρτώμενα παιδιά (ή παιδιά υπό επιτροπεία) ηλικίας από 4ων έως 24ων ετών να φοιτούν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης.

– Για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος, ως εξαρτώμενα θα θεωρούνται:
– όλα τα παιδιά οικογενειών από 0 έως 18 ετών ανεξαρτήτως φοίτησης,
– τα παιδιά 19-24 ετών που φοιτούν στην κατάλληλη εκπαιδευτική βαθμίδα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
– καθώς και τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Ποια είναι η διαφορά εξαρτώμενων και ωφελούμενων τέκνων;

Εξαρτώμενα είναι τα τέκνα που είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω άλλων συνθηκών εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς και εντάσσονται στην ίδια οικογένεια.
Ωφελούμενα είναι το υποσύνολο των εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες και δομές εκπαίδευσης (βλ. Κριτήρια Επιλεξιμότητας) και που θα λάβουν voucher για την απόκτηση εξοπλισμού μέσω του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ.

Για παράδειγμα, εξαρτώμενο τέκνο λογίζεται ένας νέος 22 ετών που σπουδάζει σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Ο συγκεκριμένος νέος προστίθεται στην οικογένεια για τον υπολογισμό του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος. Όμως δεν μπορεί να είναι ωφελούμενος του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ.

Το ίδιο ισχύει για ένα παιδί 17 ετών που έχει σταματήσει το σχολείο.

Εφόσον ανήκετε σε κατηγορία που μπορεί να συμμετέχει στον Α ή στο Β κύκλο του Προγράμματος, καθώς και τις σχετικές προθεσμίες, εισέλθετε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς που έχετε στο TAXISNET καταχωρώντας τα στοιχεία σας και δηλώνοντας τον προσωπικό σας ΑΜΚΑ.
Επίσης θα πρέπει να δηλώσετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας, ώστε να λαμβάνετε έγκαιρη και εμπιστευτική πληροφορία από το Πρόγραμμα μέσω SMS τον κωδικό Voucher.

Συμπληρώστε σωστά τις βασικές πληροφορίες για την υπόλοιπη Οικογένειά Σας, και εφόσον σας ζητηθούν (απαιτούνται μόνο για τους δικαιούχους του Β κύκλου), δηλώστε για πόσα/ποια από τα εξαρτώμενα τέκνα σας αιτείστε voucher, και συμπληρώστε σωστά όλα τα αναλυτικά στοιχεία φοίτησής τους.

Επιβεβαιώστε τον αριθμό του προσωπικού σας κινητού τηλεφώνου με κωδικό μίας χρήσης.

Δείτε αμέσως το αποτέλεσμα της αίτησής σας και τον αριθμό του Voucher που δικαιούστε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική διασταύρωση δεν είναι εφικτή και θα απαιτηθεί έλεγχος δικαιολογητικών, θα ενημερωθείτε μέσω SMS για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Εκδώστε τo Voucher και χρησιμοποιήστε τo για την αγορά του επιλέξιμου εξοπλισμού στο site μας ETD.GR

Τα Μητρώα Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Εγκεκριμένου Εξοπλισμού θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.digital-access.gov.gr) από τις 12 Απριλίου και θα συνεχίσουν να ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Είσοδος με διαπιστευτήρια TAXISNET

https://beneficiary.digital-access.gov.gr/sign-in
https://www1.gsis.gr/oauth2server/login.jsp

Το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα υλοποιείται από τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.